Ocenite:
  • 31
(2.9 / 31)

Iščašenje akromioklavikularnog zgloba (Luxatio acromioclavicularis)

Iščašenje akromioklavikularnog zgloba može da nastane direktnim ili indirektnim mehanizmom.Uzrok nastanka

Kod direktnog mehanizma povreda nastaje pri padu na vrh ramena sa rukom uz telo ili neposrednim udarcem, po vrhu ramena. Kod indirektnog mehanizma povreda nastaje padom na ispruženu nadlakticu u položaju abdukcije i lake fleksije.Klinička slika

Kod iščašenja akromioklavikularnog zgloba karakteristična je pojava jakog bola i otoka, kao i deformitet u vidu stepenika. Prisutna je bolna osetljivost na palpaciju.Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike i rendgenografije ramenog pojasa.Lečenje

Lečenje iščašenja akromioklavikularnog zgloba može biti neoperativno i operativno. Neoperativno lečenje retko dovodi do repozicije i više ima analgetički efekat. Hirurško lečenje podrazumeva repoziciju i stabilizaciju zgloba sa dve Kiršnerove igle kroz akromion i klavikulu ili drugim metodama.

 Komentari: 3 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar