Ocenite:
  • 61
(2.56 / 61)

Insuficijencija zaliska plućne arterije

Insuficijencija zaliska plućne arterije omogućava vraćanje krvi iz plućne arterije u desnu komoru tokom dijastole.

Uzrok nastanka

Ova mana je retko organskog porekla, kada se kao etiološki činioci pominju reumatski endokarditis, urođena bikuspidna valvula, karcionid, infektivni endokarditis, trauma, a najčešće je funkcionalnog porekla u plućnoj hipertenziji (mitralne mane, urođene mane sa levo-desnim šantom, cor pulmonalne chronicum, primarna plućna hipertenzija).

Klinička slika

U kliničkoj slici dominiraju znaci plućne hipertenzije (zamor, otežano disanje, anginozni bolovi). Čuje se dijastolni usisavajući šum (Graham-Steell), kao znak funkcionalne insuficijencije zaliska plućne arterije.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, EKG-a, rendgenografije srca i pluća, kateterizacije srca.

Lečenje

Terapija podrazumeva lečenje osnovnog oboljenja, a u slučaju organskog oštećenja zaliska infektivnim endokarditisom – najčešće se ugrađuje bioproteza.

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar