Ocenite:
  • 89
(2.92 / 89)

Ileus (Intestinalna opstrukcija)

 

Uzrok nastanka


Uzroka ileusa ima više, a najvažniji su:

-mehanički ileus- izazvan je spoljnom kompresijom creva u adhezijama (priraslicama), u ukleštenoj herniji (kili) ili zbog volvulusa (zapetljanje creva)

-zbog oštećenja zida- striktura izazvana tumorom (kolona), suženja izazvana Crohnovom bolešću, divertikulozom, ileocekalnom tuberkulozom, postradijacionim suženjima ili strikturama izazvanim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima.

-intraluminalni razlozi opstrukcije mogu biti fekalna impakcija, opturacija creva bilijarnim kalkulusom (kamen u žućnoj kesi), konvolutima parazita (askaris kod dece)

-paralitički ileus- viđa se posle laparotomija, u toku peritonitisa (zapaljenja trbušne maramice), kod crevnih ishemija (smanjena prokrvljenost), posle upotrebe pojedinih lekova (antiholinergici, opijati) i kod teških metaboličkih stanja (dijabetična ketoacidoza, hipokalijemija, akutna bubrežna insuficijencija)

Klinička slika


Prvi simptom akutne intestinalne opstrukcije je nagao, oštar, grčevit abdominalni bol. Između epizoda kolika bolesnik se može osećati dosta dobro. Uskoro po pojavi bola dolazi do muke, a potom i do povraćanja, što može privremeno da donekle olakša bolove. Povraćanje je obilno u visokoj opstrukciji, a u opstrukcijama ileuma (tanko crevo) ili kolona (debelo crevo) može da nastupi kasno, ili da ga i ne bude. Boja povraćanog sadržaja je u početku zelena (sadrži žuč), a kasnje se menja i žutomrku, s fekulentnim zadahom (miserere). Distenzija (napetost) trbuha može i da izostane, ili da se ograniči samo na pojedine vijuge, koje mogu da deformišu izgled trbuha dajući mi stepenast izgled. U kompletnoj opstrukciji pražnjenja creva nema, tj. nema ni fecesa (stolice) ni flatusa (gasova). Pojačana peristaltika (rad creva) može se videti i čuti istovremeno sa paroksizmima bolova, što predstavlja važan znak.

Dijagnoza


Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike, fizičkog pregleda i rendgenografije abdomena. Neophodan je pregled krvne slike, urina, elektrolita, acidobazne ravnoteže. Rendgenografija abdomena pokazuje prisustvo hidroaeričnih nivoa u tankom crevu sa distenzijom vijuga, koje su polukružno oblikovane.

Lečenje


Konzervativno lečenje sastoji se od obustave unošenja hrane, tečnosti i lekova, aspiracije želudačnog i crevnog sadražaja nazogastričnom sukcijom, nadoknade tečnosti i elektrolita uz kontrolu diureze i centralnog venskog pritiska. Operativni zahvat se u mehaničkom ileusu radi u roku od 12 do 24 sata. Kod paralitičkog ileusa može se dobiti dobar odgovor i samo na konzervativnu terapiju.

 

 Komentari: 7 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar