Hormonski poremećaji i poremećaji metabolizma

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 15 |  Sledeća »

Hormonski poremećaji i poremećaji metabolizma (Endokrinologija) | Postavljeno: 21.05.2009
Ocena: 2.53 | Komentari: 2

Zakasneli pubertet (Pubertas tarda)

zakasneli-pubertet-pubertas-tarda

Zakasneli ili odloženi pubertet je stanje u kome ne dolazi do psihičko-fizičkog razvoja i znakova puberteta pre 15. godine života. Ispoljava se daleko češće u dečaka nego u devojčica. 

Hormonski poremećaji i poremećaji metabolizma (Endokrinologija) | Postavljeno: 21.05.2009
Ocena: 2.07 | Komentari: 2

Urođena germinativna aplazija (Aplasio germinative congenitalis)

urođena-germinativna-aplazija-aplasio-germinative-congenitalis

Urođena germinativna aplazija ( Castillo-Engleov sindrom) predstavlja aplaziju germinativnih ćelija Sertolievog sincicijuma odgovornih za sprematogenezu, najčešće usled kongenitalnih poremećaja.

 

Hormonski poremećaji i poremećaji metabolizma (Endokrinologija) | Postavljeno: 21.05.2009
Ocena: 2.44 | Komentari: 1

Tercijarni hiperparatireoidizam

tercijarni-hiperparatireoidizam

Tercijarni hiperparatireoidizam (THPT) se najčešće javlja posle transplantacije bubrega i usled perzistiranja sekundarnog hiperparatireoidizma. THPT se može javiti usled funkcionalne nesposobnosti transplantiranog bubrega, a posebno zbog nedovoljne produkcije kalcitriola. 

Hormonski poremećaji i poremećaji metabolizma (Endokrinologija) | Postavljeno: 21.05.2009
Ocena: 1.81 | Komentari: 0

Subakutni tireoiditis

subakutni-tireoiditis

Subakutni tireoiditis je zapaljenjsko oboljenje koje obično protiče u tri faze – akutnu, subakutnu i fazu oporavka. 

Hormonski poremećaji i poremećaji metabolizma (Endokrinologija) | Postavljeno: 21.05.2009
Ocena: 1 | Komentari: 0

Stečeni nedostatak gonadotropina

stečeni-nedostatak-gonadotropina

Stečeni nedostatak gonadotropina podrazumeva smanjeno lučenje ili izostanak lučenja gonadotropina, najčešće usled direktnog (kompresivnog) ili indirektnog (funkcionalnog) dejstva hormona tumora sastavljenih od ćelija koje luče ostale tropne hormone hipofize. Moguće je i dejstvo drugih činilaca (zračenje hipofize).
 

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 15 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Hormonski poremećaji i poremećaji metabolizma (Endokrinologija)