Ocenite:
  • 27
(2.3 / 27)

Homocistinurija

Homocistinurija je retka metabolopatija koja se karakteriše poremećajem razgradnje metionina i homocisteina sa hiperhomocistenemijom i homocistinurijom.

Uzrok nastanka

Najčešći tip homocistinurije je uslovljen deficitom jetrinog enzima cistation-sintetaze, koji omogućava spajanje homocisteina i serina u cistation.

Klinička slika

U kliničkoj slici se nalaze deformiteti skeleta, osteoporoza, frakture, dolihostenomelija i arahnodaktilija. Ektopija očnog sočiva na dole se javlja između 3. i 4. godine života. Moguće je naći ablaciju retine, atrofiju optikusa i miopiju. Česte tromboembolijske epizode, nedovoljno jasne etiologije, mogu uzrokovati smrtni ishod. U 50% obolelih javljaju se mentalna retardacija, promene ponašanja i neurološki ispadi. Kosa obolelih je krta, svetla, a koža gruba.

Dijagnoza

U plazmi je povećana koncentracija homocistina i metionina, a smanjena koncentracija cistina. Homocistin u urinu se lako otkriva cijanid-nitroprusidnim reagensom. Enzimski defekt se dokazuje u limfocitima periferne krvi, tkivu jetre i fibroblastima.

Lečenje

Rano započeta dijeta sa ograničenim unosom metionina i dodatnom količinom cistina može da ublaži pojavu kliničkih simptoma. U jednoj varijanti bolesti terapijski uspeh se postiže primenom vitamina B6.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar