Ocenite:
  • 46
(2.57 / 46)

Holedoholitijaza

Holedoholitijaza predstavlja prisustvo kalkulusa u žučovodu i najčešće je udružena sa kalkulozom žučne kesice. Daleko ređe se sreće primarna holedoholitijaza (kada se kalkulusi nalaze u holedohusu ali ne i u žučnoj kesi ili nastanak kalkulusa u holedohusu posle holecistektomije). Moguće je zaostajanje kalkulusa u holedohusu posle prethodnog hirurškog lečenja.

Klinička slika

Karakteristični znaci koji upućuju na holedoholitijazu su: vrlo jak bol u desnom gornjem kvadrantu abdomena, koji traje i po nekoliko časova, povišena telesna temperatura i groznica, pojava žutice. Iradijacija bola je prema interskapularnom prostoru (između lopatica). Opstrukcija holedohusa koja traje duže od trideset dana, dovodi do oštećenja jetre. U nelečenim slučajevima može se razviti sekundarna bilijarna ciroza.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih analiza, ultrazvuka, ERCP-a.

Lečenje

Endoskopska papilotomija je metoda izbora u odstranjivanju kamenca u holedohusu zaostalih nakon holecistektomije ili novostvorenih konkremenata u žučnim putevima. Veliki kamenci se podvrgavaju mehaničkoj litotripsiji. Ukoliko se nehirurškim metodama ne može lečiti holedoholitijaza, primenjuje se klasično hirurško lečenje.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar