Ocenite:
  • 16
(2.94 / 16)

Hipersekrecija prolaktina

Povećano lučenje prolaktina postoji kao fiziološka pojava u  trudnoći i tokom dojenja, u stresu i nekim drugim stanjima, ali  i kao patološka pojava kod niza oboljenja i poremećaja u organizmu.

Uzrok nastanka

Najznačajniji uzroci nastanka hiperprolaktinemije su postpartalna galaktoreja i amenoreja (Syndroma Chiari-Frommel); hiperprolaktinemija nastala usled duže upotrebe nekih lekova (psihotropne supstance, neuroleptici, anatagonisti dopamina, oralna kontraceptivna sredstva i dr); prolaktinski tumori hipofize; destruktivne lezije hipotalamusno – hipofizne regije.

Klinička slika

Kod žena se hiperprolaktinemija manifestuje galaktorejom i amenorejom. Galaktoreja predstavlja pojavu mlečnog sekreta iz dojki koji se može pojaviti spontano ili na pritisak. Najčešće je bilateralna. Nastaje i anovulatorni cilkus i usled toga sekundarni sterilitet, a kasnije dolazi do potpunog izostanka menstrualnog krvarenja (amenoreja). U slučaju dugotrajne evolucije bolesti, javlja se i delimična regresija sekundarnih seksualnih odlika. Kod muškaraca je galaktoreja veoma retka i javlja se samo ako je hiperprolaktinemija vrlo izražena. Redovno se javlja impotencija, a često dolazi i do steriliteta. Moguća je pojava gojaznosti i eventualno sekundarne šećerne bolesti.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, laboratorijiskih analiza (nivo hormona), testova supresije i stimulacije sekrecije prolaktina, objektivnog pregleda (endokrinološki, oftalmološki) i radioloških nalaza.

Lečenje

Lečenje zavisi od uzroka. U slučaju medikamentima uzrokovane hiperprolaktinemije dovoljno je obustavljanje upotrebe leka. U lečenju postpartalne galaktoreje se primenjuje bromokriptin. Ukoliko je u pitanju tumor potrebno je hirurško lečnje.

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar