Ocenite:
  • 79
(2.97 / 79)

Hidrocefalus

Hidrocefalus je naziv za proširenje komora mozga kome je prethodilo ili je aktuelno povišenje pritiska u centralnom nervnom sistemu (CNS) zbog povećane količine cerebrospinalnog likvora. Može biti posledica različitih bolesti: upala CNS-a, tumora, krvarenja, povreda itd. Poremećaj nastaje zbog smetnji oticanja, odstranjivanja ili stvaranja likvora, moždane tečnosti. Zbog tog viška "vode" u glavi je i nastao termin vodena glava. Likvor se proizvodi u mozgu u povezanim komorama koje se nazivaju ventrikuli.

Telo koje stvara likvor naziva se plexus chorioideus. Iz bočnih komora likvor prelazi u ostale komore mozga, nakon toga prelazi u područje oko mozga i kičmene moždine. Najzad se na površini mozga upija u vensku krv i tako odstranjuje stari likvor. Celi ciklus stvaranja, cirkulisanja i odstranjivanja likvora predstavlja zaštitni mehanizam CNS-a. Hidrocefalus nastaje kad se ova ravnoteža negde poremeti. Likvor se nakuplja u velikoj količini i može da ošteti nervno tkivo i uzrokuje smrt. Hidrocefalus nije bolest već stanje nastalo kao rezultat neke bolesti i zato prognoza zavisi od uzroka.

Podela

Postoje različite podele hidrocefalusa: prema vremenu kad se javlja razlikujemo urođeni i stečeni, prema pritisku u lobanji onaj s visokim (hipertenzivni) i niskim pritiskom (normotenzivni).  Dalje, prema razvoju bolesti deli se na opstruktivni, malresorptivni i hipersekretorni.
  • Opstruktivni hidrocefalus nastaje zbog prepreke (opstrukcije) u oticanu likvora. Najčešći uzroci opstruktivnog hidrocefalusa su ožiljci, tumori, tromboza gornjeg sagitalnog sinusa, kongenitalne anomalije.
  • Malresorptivni hidrocefalus nastaje zbog poremećaja upijanja (resorpcije), odnosno odstranjivanja likvora iz mozga. Taj tip nastaje nakon krvarenja u mozgu, upala, povreda i operacija.
  • Hipersekretorni hidrocefalus nastaje zbog preteranog izlučivanja (hipersekrecije) likvora, obično kod tumora dela mozga koji stvara likvor.

Klinička slika

U ranom detinjstvu se hidrocefalus prepoznaje zbog brzog rasta glave deteta. Otvoreni šavovi kostiju glave omogućavaju povećanje lobanje tako da hidrocefalus kod novorođenčadi karakteriše povećanje glave, razmicanje šavova, širenje fontanele, napetost kože glave, pojačana izraženost vena glave. Ako se hidrocefalus razvija brže, javljaju se razdražljivost i plač, povraćanje, poremećaj svesti.
Kod odraslih su kosti lobanje srasle pa se glava ne može povećavati. Zato se nakupljanje likvora manifesuje znakovima akutnog ili hroničnog povećanja pritiska u lobanji. U lobanji se nalaze mozak, krv i likvor pa se povećanjem količine likvora mora smanjiti količina mozga i krvi. Zbog toga se moždane mase pomeraju prema kanalu kičmene moždine, a to uzrokuje oštećenje, uklještenje i smrt. Povećanje pritiska u glavi karakteriše se mučninom, povraćanjen, glavoboljom, smetnjama vida, ataksijom (poremećaj hoda) i oštećenjem kranijalnih živaca.

Dijagnoza

Postavlja se CT-om (skenerom) ili NMR-om (nuklearnom magnetnom rezonancom) i merenjem pritiska likvora, posle lumbalne punkcije.

Lečenje

Može biti usmereno na:

  • smanjenje stvaranja likvora kauterizacijom ili ekscizijom horioidnog pleksusa. Acetazolamid takođe smanjuje stvaranje likvora.
  • povećanje oticanja likvora davanjem diuretika ili lumbalnom punkcijom
  • smanjenje intrakranijalnog pritiska kortikosteroidima i hipertoničnim rastvorima
  • operativne procedure stvaranja šanta.

 Komentari: 5 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar