Ocenite:
  • 55
(2.6 / 55)

Herpes zoster

Herpes zoster nastaje zbog reaktivacije Varicella-zoster virusne infekcije. Karakteriše ga unilateralna erupcija vezikula(ospe) u području jednog dermatoma, uz pratnju snažnog lokalnog bola.

Uzrok nastanka

Uzročnik je Varicella-zoster virus (VZV) iz familije Herpes virusa. Bolest se javlja sporadično i nema sezonski karakter javljanja. Predisponirajući faktor za nastanak herpes zostera su: starija životna dob, HIV infekcija, maligna oboljenja, imunosupresivna terapija, težak psihički ili fizički napor. Iako svaki herpes zoster kod mlađih ljudi ne ukazuje na HIV infekciju, preporuka je da se osobama mlađim od 50 godina sa herpes zosterom uradi serološki skrining na anti HIV. 

Klinička slika

Bolest počinje svrabom i bolom u predelu zahvaćenog dermatoma. Bol je najraniji simptom i može da nastane 24-48h pre pojave promena na koži. Javlja se u vidu pečenja, stezanja, oštrog probadajućeg bola ili čupanja i stalno je prisutan. Simptomi opšte infekcije kao temperatura i poremećeno opšte stanje retko su prisutni.

Prvo se javlja crvenilo, zatim makulopapulozne promene koje brzo prelaze u vezikule i posle upupčavanja one prelaze u kruste. Promene su uvek jednostrane. Kod imunodeficijentnih pacijenata ( onih sa HIV infekcijom, sa malignim bolestima) klinički simptomi su teži. Najčešća lokalizacija promena je na trupu-duž interkostalnih (među rebarnih) nerava, cervikalna, lumbalna i sakralna, a ređe u predelu genitalija  i perianalno. 

Dijagnoza

Postavlja se klinički na osnovu izgleda i rasporeda lezija, a potvrđuje se serološki ELISA testom i izolacijom virusa u kulturi tkiva. 

Lečenje

Kauzalna terapija je terapija aciklovirom, a simptomatska terapija podrazumeva primenu analgetika, a lokalno se može aplikovati talk.

 Komentari: 3 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar