Ocenite:
  • 64
(2.83 / 64)

Hepatitis B

Uzrok nastanka


Rezervoar infekcije je oboleo čovek ili virusonoša. HBV se nalazi i krvi, krvnim prodiktima, znoju, pljuvačci, urinu, fecesu, semenoj tečnosti, majčinom mleku, sinovijalnim tečnostima i likvoru. Put prenošenja je preko krvi i krvnih produkata, putem kontakata, medicinskim intervencijama, invazivnim dijagnostičkim metodama, ukrašavanjem tela sa prekidom kontinuiteta kože, seksualnim putem kao i vertikalnom transmisijom sa majke na dete.

Učestalost


Rizične grupe za nastanak HBV  infekcije su: zdravstveni radnici, intravenozni narkomani, hemofiličari, osobe na hemodijalizi, deca rođena od HBsAg pozitivnih majki, seksualni partneri HBsAg  pozitivnih, promiskuitetne osobe, homoseksualci, osobe koje borave u različitim institucijama (u centrima za mentalno retardirane osobe, domovi za nezbrinutu decu).

Klinička slika


Klinička slika HBV prolazi kroz tri faze: preikterusna, ikterusna i rekonvalescentna. Period  inkubacije kod ove bolesti iznosi 40-180 dana. Preikterusna faza  nastaje nakon inkubacionog perioda i javljaju se sledeći simptomi u vidu malaksalosti, brzog zamaranja, glavobolje, osećaje težine u stomaku, muka, nagonom na povraćanje, povraćanje, slabim apetitom, bolom pod desnim rebarnim lukom i učestalim vodenastim stolicama, povišena temperatura koja može biti niskih ili visokih vrednosti do 40, glavobolja, bolovi u mišićima i sitnim zglobovima ručja i nožja, kataralne promene na  gornjim partijama respiratornog trakta, vrtoglavica, neraspoloženje, smanjena koncentracija. Jetra je uvećana za 1-3cm ispod desnog rebarnog luka. Slezina je ređe uvećana. Krajem ove faze koja traje od 7 do 10 dana dolazi do promene boje urina, koji je tamno prebojen i ima „boju piva". Ikterusna faza  se odlikuje pojavom ikterusa. Ikterus se javlja najpre na sluzokožama, a potom i na koži. Urin je tamno prebojen - ima boju „tamnog piva", a stolica je bledo kolorisana. U  ovoj fazi dolazi do smirivanja tegoba iz preikterusne faze i može se reći da je bolesnik više žut nego bolestan. Hepatomegalija (uvećanje jetre) je i dalje prisutna. Ova faza bolesti se održava od 10 -15 dana. Rekonvalescentna faza se karakteriše odsustvom subjektivnih tegoba, klinički nalaz je uredan, ali su prisutne patološke vrednosti u testovima funkcionalnog ispitivanja jetre. Rekonvalenscencija može trajati od nekoliko nedelja do 6 meseci.

Dijagnoza

 
Dijagnoza se postavlja na osnovu anamnestičkih podataka, epidemiološke ankete, kliničke slike, kliničkog toka, a potvrđuje se biohemijskim i virusološkim ispitivanjem.

Lečenje


Lečenje obolelih od ove bolesti se sastoji od dijetetskog, posteljnog režima i patogenetske terapije. Najčešće se medikamentozno primenjuju pegelovani interferon u kombinaciji sa ribavirinom.

Prevencija


Prevencija se ogleda u pasivnoj i aktivnoj imunizaciji vakcinom protiv hepatitisa B.


 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar