Ocenite:
  • 35
(2.97 / 35)

Gliom očnog živca

 

Klinička slika

Tumor može biti lokalizovan u bilo kom delu vidnog živca: intraorbitalno, do hijazme, i može obuhvatati vidni put. Javlja se jednostrano ili obostrano. U simptomatologiji karakteristična su dva simptoma. Prvi je rano smanjenje vida, uz oštećenje vidnog polja, sve do amauroze (slepilo). Drugi simptom, koji nastaje nešto kasnije, jeste egzoftalmus (izbačenost očnih jabučica), pri čemu se pritiskom očni bulbus ne može potisnuti u orbitu, jer se radi o čvrstom tumoroznom tkivu. Takođe se može jeviti bol u okolini zahvaćenog oka, edem obrva i sekundarni glaukom. Pokretljivost bulbusa je dugo očuvana.
Kod dece, gliomi se mogu proširiti prema mozgu, tako da je veoma bitno da se rano otkrije.
                 
 
 
 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anmaneze, kliničk eslike, oftalmološkog pregleda, pregleda očnog dna, rendgenografije, CT-a (komjuterizovana tomografija), NMR-a (nuklearnamagnetna rezonanca).
 
 
 
 

Lečenje

Lečenje zavisi od lokalizacije, proširenosti tumorskih promena. Terapija je hirurška i sastoji se u radikalnom odstranjenju tumora orbitotomijom. Ako se sumnja na intrakranijalno širenje tumora potrebna je i neurohirurška intervencija. Ukoliko hirurška intervencija nije moguća ili nije moguće odstraniti ceo tumor može se primeniti i radioterapija.

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar
 

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Maligne bolesti i tumori