Ocenite:
  • 83
(2.83 / 83)

Ginekomastija

Ginekomastija je jednostrano ili obostrano uvećanje dojki, obično se javlja tokom neonatalnog perioda i prisutna je u oko 70% dečaka u pubertetu. Regresija nastaje za 1 - 2 godine.

Uzrok nastanka

Uzroci mogu biti:
  • endokrini (primarni hipogonadizam sa oštećenjem Leydigovih ćelija, hiperprolaktinemija, hipo i hipertireoza)
  • tumori (Leydigovih ćelija, adenom ili karcinom nadbubrega sa sekrecijom estrogena)
  • sistemske bolesti (ciroza jetre, uremija, oporavak posle pothranjenosti)
  • lekovi (androgeni, hCG, cimetidin, digitalis, estrogeni, methyldopa, reserpin, spironolakton)
  • idiopatski (nepoznat uzrok).

Karakteristike

Pravu ginekomastiju treba razlikovati od: lipoma, neurofibroma i karcinoma. Ove promene su obično unilateralne, bolne i ekscentrične, dok ginekomastija karakteristično počinje u subareolarnoj regiji i uvećava se koncentrično. Takođe, ginekomastiju treba razlikovati od uvećanja grudi kod gojaznih osoba, u kojih se ne palpira tkivo mlečnih žlezda - pseudoginekomastija. Kod bolesnika sa ginekomastijom povećan je rizik za nastanak maligniteta.

Lečenje

Ukoliko su uzrok ove promene lekovi, sprovodi se prekidanje njihovog uzimanja. Kod nekih bolesnika mogu biti od pomoći antiestrogeni (tamoxifen i clomiphen citrat). Mamoplastika se predlaže kao terapija kod bolesnika sa izraženim dojkama, iz kozmetičkih razloga i kod bolesnika sa fibroznim promenama usled dugotrajne ginekomastije, zbog mogućnosti maligne alteracije.

 Komentari: 5 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar