Ocenite:
  • 28
(2.68 / 28)

Fokomelija

Fokomelija je kongenitalna malformacija kod koje nedostaju delovi ruku ili nogu ( nadlaktica i podlaktica, nadkolenica i podkolenica).

Uzrok nastanka

Ne zna se tačan uzrok nastanka, povezuje sa uzimanjem talidomida u trudnoći.

Klinička slika

Fokomelija je nedostatak nadlaktice i podlaktice ili nadkolenice i podkolenice, pri čemu se šaka nastavlja neposredno iz ramena ili stopalo iz kuka. Može biti kompletna kada nedostaju i nadlaktice i podlaktice i nadkolenice i podkolenice (tetrafokomelija), kada telo podseća na telo foke; i može biti inkompletna kada nedostaju delovi jedne ruke ili noge.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja prenatalno (pre rođenja) ultrazvukom

Lečenje

Tertman i rehabilitacije se planiraju od rođenja. Za poboljšanje kvaliteta života, preporučuju se proteze i ortoze, uz fizikalnu i suportivnu terapiju.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar