Ocenite:
  • 48
(2.83 / 48)

Eutireodna struma

Struma ( gušavost) označava svako povećanje štitaste žlezde koje može da se dokaže klinički. U užem smislu termin struma odnosi se na povećanje štitaste žlezde bez poremećaja njene funkcionalne aktivnosti.

Uzrok nastanka

Osnovni uzrok nastanka endemske strume je nedostatak joda u ishrani. Sporadičnu strumu može da izazove više faktora kao što su strumogene supstance iz povrća, urođeni enzimski defekti u biosintezi tireoidnih hormona i cirkulišući imunoglobulini koji stimulišu deobu tireocita.

Klinička slika

Bolesnici sa eutireoidnom strumom obično nemaju subjektivne tegobe. Samo ukoliko je struma velika može da izazove simptome i znake zbog kompresije traheje ili ezofagusa  (jednjak).  Eutireoidna struma može biti difuzna ili nodozna. Nodozna struma može biti solitarna (povećan samo jedan nodus, čvor) ili sa više nodusa – polinodozna.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, određivanja tireoidnih hormona, scintigrafije, ultrazvuka.

Lečenje

Lečenje malih struma nije potrebno. U bolesnika sa većom strumom indikovano je lečenje l-tiroksinom. Ukoliko postoje znaci kompresije ili ozbiljni kozmetički problemi indikovana je unilateralna ili subtotalna tireoidektomija. Posle operacije se radi prevencije primenjuje trajna supresiona terapija manjim dozama l-tiroksina.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar