Ocenite:
  • 54
(3.15 / 54)

Enterococcus

Streptokoke su gram pozitivne bakterije, loptastog oblika, koje su raspoređene u vidu lanca ili niti. Pripadaju grupi fakultativno anaerobnih bakterija, nepokretne su i ne luče enzim katalazu. Streptokoki se na osnovu hemolize na krvnim agaru dele na: beta-hemolitičke (stvaraju oko kolonija jasnu providnu zonu hemolize), alfa-hemolitičke (stvaraju oko kolonija zelenu do zelenosmeđu zonu hemolize) i gama-streptokoke (ne stvaraju hemolizu oko kolonija). R. Lancefield je 1933. napravila podelu beta-hemolitičkih streptokoka u serološke grupe koje je označila velikim slovima od A do H ( osim slova E) i od K do V.

Enterococcus (fekalni streptokok) spada u grupu streptokoka Lancefieldove grupe D. Na krvnom agaru ne stvaraju zone hemolize, pa ih nazivamo i nehemolitički streptokoki ili gama-streptokoki. Nalaze se u crevima i u fekalijama čoveka i toplokrvnih životinja pa se koriste kao indikatori fekalne kontaminacije vode i namirnica. Enterococcus je rod u kojemu poznajemo najmanje 12 vrsta ali u čovjeka infekciju uzrokuju samo dve. To su
E. faecalis i E. faecium. Enterokoki su jako otporne bakterije na spoljašnje nepovoljne uslove.

Patološki (medicinski) značaj

Najvažniji predstavnik je S. faecalis, koji može uzrokovati piogene (gnojne) infekcije, bakterijski endokarditis i infekcije urinarnog trakta (prostatitis), ali može da uzrokuje i sepsu u nekim slučajevima.

Mikrobiološka dijagnostika

Laboratorijski se određuje na krvnom agaru na kojem stvara sivkaste kolonije. Zbog sigurnosti se određuje i grupni antigen D.

Lečenje

Značajna je njihova otpornost prema antibioticima (klindamicin, cefalosporin) umerena osetljivost prema aminoglikozidima i tolerancija prema penicilinima i ampicilinima. Zato se terapija određuje prema antibiogramu.

 Komentari: 7 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar