Dr sc med. Aleksandar Đoković

Zvanje: Opšti hirurg

Rođen u Prijepolju 1970. godine.

Obrazovanje:
2017. godine doktorirao je u instranstvu na temu: Prednosti TIPP tehnike u reparaciji ingvinalnih kila kod odraslih.

2006. godine magistrirao na temu: Faktori koji utiču na pojavu recidiva ingvinalnih hernija kod odraslih.

2002. godine završio specijalizaciju za opšteg hirurga na Beogradskom univerzitetu.

1995. godine završio Medicinski fakultet.

Radno iskustvo:

Trenutno je načelnik hirurškog odeljenja Hirurgije Dr Đoković.

Ustanove u kojima je radio:

Zavod za CVO Sveti Sava u Beogradu

Arheus Beograd

Una bolnica Beograd

MSB bolnica Beograd