Dr Srđan Milićević

Rođen je 1966 god. u Stocu (BiH).
Medicinski fakultet je završio u Sarajevu 1992 god., a specijalizaciju iz otorinolaringologije u Beogradu 1999 god.
Trenutno radi u ORL Milićević

Radio je kao specijalista u Opštoj bolnici u Kotoru, u KC „Crna Gora“ u Podgorici, VMC Novi Beograd, a od 2003 god. u KBC „Zemun“.

Magistrirao je 2009. godine sa temom „Procena oštećenja i mogućnosti rehabilitacije olfaktivne funkcije posle totalne laringektomije.“