Dr Dunja Stojanović Gruičić

Pohađala srednju Medicinsku školu "7 april", smer laboratorijski tehničar. Nakon toga završila studije stomatologije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu i stekla zvanje doktora stomatologije. Aktivno se usavršava i edukuje kroz kongrese, seminare i kurseve, a posebnu pažnju posvećuje najsavremenijim trendovima i metodama lečenja zuba, kao i preventivnoj, dečjoj i estetskoj stomatologiji. Pruža savremene stomatološke intervencije deci i odraslim pacijentima.