Ocenite članak:
 • 55
(3.09 / 55)

Doping kod sportista


Autor: dr sci.med. Milorad Jerkan    

doping-kod-sportista

U poslednje vreme uzimanje nedozvoljenih farmakoloških sredstava u sve većoj meri je prisutno kod sportista. Razmatrajući ukratko ovu oblast, pokušaćemo, kroz kratke definicije, da obrazložimo motive sportista za uzimanje nedozvoljenih sredstava koja mogu da budu i opasne po život.

Definicija dopinga nije u skladu sa savremenim dostignućima u oblasti medicine sporta, ali i pored toga navešćemo neke koje pretenduju to da budu:
 • nedozvoljeno unošenje farmakoloških stimulativnih sredstava u cilju podizanja psihofizičkih sposobnosti;
 • zloupotreba lekova i droga u sportu koji štete humanom organizmu i mogu izazvati smrt;
 • zloupotreba supstanci ili bilo kojih sredstava namenjenih veštačkom povećanju fizičkih sposobnosti sportista, a koji mogu da štete zdravlju;
 • kažnjivo uzimanje nekog hemijskog sredstva koje doprinosi nadvladavanju osećanja umora i povećanju izdržljivosti;
Motivi koji su vezani za korišćenje dopinga su: sama ličnost, nezadovoljstvo učinkom i napretkom, želja sportiste da se izbori sa anksioznošću i stresom, etičke vrednosti, verovanje da drugi koriste doping, lako potpadanje pod uticaj drugih osoba, nedostatak samopouzdanja i nedostatak znanja o neželjenim efektima upotrebom dopinga.

Motivi koji proističu iz okruženja sportista su: treneri, biti ravan ostalima, porodica i prijatelji, navijači, masmediji, organizatori takmičenja, društvo, finansijske i materijalne nagrade i nacionalni, politički i ideološki razlozi.

Olimpijski pokret je ustanovio antidoping pravilnik

I Zabranjene grupe supstanci                                                                                                                                   doping-u-sportu
II Zabranjene metode
 • Krvni doping,
 • Administracija arteficijalnih (primena veštačkih) nosača kiseonika i plazma ekspandera,
 • Farmakološke, hemijske i fizičke zloupotrebe.
III Grupa zabranjenih supstanci - u određenim situacijama
Ovaj spisak nije definitivan, podložan je revizijama i promenama nadležne komisije, a u skladu sa najnovijim medicinskim i farmaceutskim saznanjima.

Sport koji je danas prestao da bude samo razonoda i igra, postao je profesija (industrija novca), što podrazumeva mnogo toga nedozvoljenog i opasnog. Anaboličke steroide koji su tokom sedamdesetih i osamdesetih ovog veka bili najčešće korišćeno doping sredstvo u profesionalnom sportu, u ovoj deceniji zamenio je hormon rasta.

Preporuka sportistima

Sportisti, posebno oni vrhunski, imaju pored ostalih i obavezu da se ponašaju u skladu sa utvrđenim sportskim pravilima i vode računa o antidoping kontroli. Zbog toga dajemo sledeće preporuke
 • Sportista treba da obavesti doktora ili farmaceuta da će, možda ili sigurno, biti podvrgnut antidoping kontroli i da upozori na proveru da li propisani lekovi sadrže neku zabranjenu supstancu;
 • Sportista ne treba da uzima nijedan lek koji mu daju ostala lica (drugi sportisti, ostale osobe) bez prethodne provere i ustanovljavanja da li je taj lek dozvoljen za upotrebu u sportu;
 • Kod upotrebe antiasmatika sportista treba da proveri da li je njihova upotreba dozvoljena i da obavezno, zajedno sa timskim lekarom ili lekarom specijalistom koji takave lekove propisuje, pismeno obavesti nadležnu medicinsku komisiju ili organizatora takmičenja i to pre početka takmičenja;
 • Neki lekovi postoje u različitim kombinacijama od kojih su neke dozvoljene, a neke zabranjene za upotrebu u sportu. Zato, obavezno treba proveriti sastav leka i uporediti ga sa listom zabranjenih supstanci;
 • Lekove strane proizvodnje, koji nisu propisani od strane odgovarajućeg lekara, sportista uzima na sopstveni rizik!
 • Kod putovanja se preporučuje da sportisti sa sobom ponesu lekove potrebne za uobičajenu terapiju već utvrđenih bolesti (npr. antiastmatici ili insulin kod dijabetičara);
 • Još jednom naglašavamo da je u izvesnim sportovima potrebno pismeno obaveštenje i potvrda od strane lekara specijaliste ili timskog lekara o upotrebi određenih lekova;  
Sportista je dužan da to zna i zbog toga je neophodno proveriti propise određene sportske federacije ili asocijacije!
Kod  sportista posebno u Italiji, Španiji, Nemačkoj i Engleskoj doping ima veliki udeo u postizanju rezultata. Poslednjih godina i u mlađim selekcijama se pojavljuju tendencije za uzimanje nedozvoljenih sredstava, a sve u cilju postizanja “vrhunskih” rezultata. U pozadini svega je novac koji je dominantan i zbog kojih mnogi mladi sportisti svoj život stavljaju na kocku. Doping u sportu je smrt sporta i treba ga u potpunosti iskoreniti.


 Komentari: 1 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru