Ocenite:
  • 18
(2.17 / 18)

Dikrocelijaza

Uzrok nastanka

Uzročnik je trematoda Dicrocoelium dendriticum. Intermedijarni domaćini su mravi, a definitivni ovce i goveda. Čovek se infestira akcidentalnom ingestijom inficiranih mrava ili konzumiranjem kontaminiranog mesa.
 
 
 
 

Klinička slika

Period inkubacije (od momenta infekcije do pojave prvih simptoma) traje 2-4 nedelje. Često je bolest asimptomatska, a ako se simptomi jave uglavnom je to bol u abdomenu, proliv, gubitak telesne težine i uvećanje jetre (hepatomegalija).
 
 
 
 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, nalaza jaja uzročnika u stolici.
 
 
 
 

Lečenje

Lek izbora je antihelmintik prazikvantel, nekada se koristi i triklabendazol

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar