Ocenite:
  • 21
(2.48 / 21)

Dezmoidni Tumori

Dezmoidni Tumori


Dezmoidni tumori su retki benigni tumori prednjeg trbušnog zida. Oni čine 3-4% svih tumora prednjeg trbušnog zida.

Klinička slika

Dezmoidni tumori nastaju od fascije i aponeuroze, čvrste su konzistencije i nisu inkapsulirani. Mogu se naći i u predelu grudnog koša, ekstremiteta. Češće se javljaju kod žena i to u periodu trudnoće. Klinička slika se karakteriše pojavom bolova u predelu prednjeg trbušnog zida. Moguća je njihova delimična maligna transformacija u fibrosarkom, ali ne i mogućnost metastaziranja. Postoj sklonost ka recidiviranju naročito nakon odstranjivanja sa prednjeg trbušnog zida.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, ultrazvuka, CT-a (kompjuterizovana tomografija).

Lečenje

Lečenje podrazumeva široku hiruršku eksciziju do u zdravo. Ponekad nastaje široki defekt kože, fascije mišića, što predstavlja problem prilikom zatvaranja prednjeg trbušnog zida.

 Komentari: 0 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar