Dečje bolesti

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 24 |  Sledeća »

Dečje bolesti (Pedijatrija) | Postavljeno: 24.02.2017
Ocena: 0 | Komentari: 0

Govorno jezički poremećaji dece

govorno-jezički-poremećaji-dece

Postoje različite vrste poremećaja govora i jezika kod dece. Neophodno je da roditelj na vreme prepozna ove poremećaje i da se obrati logopedu, a ne da čeka polazak deteta u školu. Do treće godine života dete obično izgovara sve samoglasnike i oko desetak suglasnika. Glasovi se postepeno razvijaju i u petoj godini se izgovaraju pravilno bez distorzija (oštećenja). 

Dečje bolesti (Pedijatrija) | Postavljeno: 21.12.2016
Ocena: 1.33 | Komentari: 0

Autizam kod dece

autizam-kod-dece

Autizam je neurorazvojni poremećaj. Kada dete ima poteškoće u socijalnom funkcionisanju i interakciji sa drugim ljudima, nerazvijanje govora i komunikacije, kao i neobična ponašanja uz ograničena interesovanja za uobičajene vršnjačke aktivnosti, onda možemo posumnjati da se radi o autizmu. Simptomi i znaci poremećaja mogu biti ispoljenji u različitom stepenu i obliku kod različite dece, a postoje različiti uzroci poremećaja, te govorimo o poremećaju autističnog spektra.
 

Dečje bolesti (Pedijatrija) | Postavljeno: 12.12.2016
Ocena: 1 | Komentari: 0

Prvi pregled kod dečjeg lekara - pedijatra

prvi-pregled-kod-dečjeg-lekara-pedijatra

Roditeljstvo donosi, osim rađanja novog života, i potpuno novi život za novopečene roditelje.Prvih mesec dana nakon dolaska na svet novog člana porodice je period upoznavanja i prilagođavanja. Nakon toga nekako sve postaje lakše, bolje se organizujete i pratite vašu bebu kako raste iz dana u dan.

 

Dečje bolesti (Pedijatrija) | Postavljeno: 13.05.2013
Ocena: 2.97 | Komentari: 1

Muvat - Vilsonov sindrom

muvat-vilsonov-sindrom

Mowat -Wilson syndroma (Muvat -Vilsonov sindrom, mws) je izuzetno retko genetsko oboljenje, koje se prenosi preko gena ZEB2 (poznat kao i ZFHX1B i SIP1), na hromozomu 2q22, a procene su da samo oko 170 ljudi u svetu boluje od ovog sindroma. 

Dečje bolesti (Pedijatrija) | Postavljeno: 03.03.2009
Ocena: 2.56 | Komentari: 4

Mucanje

mucanje

Mucanje je jedan od najvećih problema u fonijatrijskoj rehabilitaciji. Obično nastaje posle 3. godine, pri polasku u školu ili ređe u pubertetu. Mnogo se češće javlja u muške dece.

 

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 24 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Dečje bolesti (Pedijatrija)