Ocenite:
  • 65
(2.91 / 65)

Ciste pljuvačnih žlezda

Ciste pljuvačnih žlezda po poreklu mogu biti kongenitalne i stečene.

Uzrok nastanka

Kongenitalne ciste nastaju kao posledica poremećaja u embrionalnom razvoju duktogenog sistema pljuvačnih žlezda. Stečene ciste mogu poticati od velikih i malih pljuvačnih žlezda. Ciste velikih pljuvačnih žlezda mogu nastati kao posledica traumatskog odvajanja delova parenhima od izvodnog kanala u kome dolazi do retencije sekreta. Opstrukcija ili obliteracija kanala zbog traume ili infekcije, može imati za posledicu retencionu cistu.

Klinička slika

Ciste malih submukoznih žlezda su češće od velikih. Od svih malih pljuvačnih žlezda ciste se najčešće nalaze u labijalnim žlezdama donje usne. Lokalizuju se na prelazu rumenog dela prema sluznici unutrašnje površine donje usne. Veličina cista je oko 1 cm a ređe i više. Cista je pokrivena istanjenom sluzokožom kroz koju se vidi bistri cistični sadžaj. Sadržaj ciste je zgusnuti sekret, boje ćilibara ili slame, razvlači se u nitima, providan je, a ređe zamućen.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike i objektivnog pregleda.

Lečenje

Lečenje ciste u velikim pljuvačnim žlezdama je hirurško, a sastoji se u subtotalnoj ili totalnoj parotidektomiji kod cista u parotidnoj žlezdi. Ciste submandibularne žlezde ekstirpišu se zajedno sa žlezdom. Ciste malih pljuvačnih žlezda uklanjaju se ekscizijom zajedno sa preostalim tkivom žlezda.

 Komentari: 2 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar