Ocenite:
  • 65
(2.97 / 65)

Ciste i fistule na vratu

Urođene ciste i fistule na vratu predstavljaju kongenitalne malformacije ovog predela. Prema mestu nastajanja one se dele na medijalne i lateralne.

Uzrok nastanka

Medijalne ciste i fisule na vratu nastaju usled poremećaja u involuciji tireoglosnog kanala. Ukoliko se ostaci ili ceo kanal otvore na koži vrata ili u farinksu, formiraju se fistule. Ako ostanu zatvoreni obrazuju se ciste. Lateralne ciste i fistule vrata zovu se još i branhiogene jer nastaju usled poremećaja razvoja škržnih lukova. Nastaju usled genetskih i toksičnih uzroka sa perzistiranjem embrionalnog cervikalnog sinusa.

Klinička slika

Medijalne ciste i fistule se manifestuju kao cistični tumefakti ili fistulozni otvori sa sekrecijom u medijalnoj liniji vrata, iznad ili ispod hioidne kosti. Promena se pomera pri gutanju. Kod postojanja fistula vidi se otvor, najčešće na prednjem rubu sternokleidomastoidnog mišića, sa okolnim zapaljenjem i periodima izlivanja gnojnog sadržaja. Cista se manifestuje kao ovalan, gladak, fluktuantan tumefakt bočno na vratu, koji se može povremeno inflamirati.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda.

Lečenje

Medijalne ciste i fistule se leče hirurški, ekcizijom kanala i resekcijom dela hioidne kosti kroz koju kanal prolazi. Kod lateralnih cista i fistula je potrebna hirurška ekcizija promene u celosti.

 Komentari: 4 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar