Ocenite:
  • 56
(2.61 / 56)

Čarg - Štrausov (Churg Strauss) sindrom

Čarg - Štrausov sindrom (Churg Strauss) ili alergijska granulomatoza je veoma redak oblik vaskulitisa. U ovom oboljenju postoje znaci vaskulitisa na koži i unutrašnjim organima, udruženi sa astmom i povećanim brojem jedne vrste belih krvnih ćelija koje se zovu eozinofili.

Uzrok nastanka

Kao i kod drugih vaskulitisa bolest najverovatnije izaziva veći broj različitih činilaca. Veruje se da neki nasledni faktori (geni), infekcija ili drugi činioci iz spoljne sredine mogu imati značajnog udela u nastanku bolesti.

 

Klinička slika

Ovaj sindrom se javlja kod starijih muškaraca, obično nakon dugogodišnje astme i sa porodičnom atopijskom predispozicijom.

Oboljenje se ispoljava visokom temperaturom i telesnim propadanjem nakon prodromalne faze sa alergijskom rinitisom. U drugoj fazi bolesti, pojavljuju se eozinofilni infiltrati plućnog tkiva, uz eozinofiliju u perifernoj krvi i sa slikom poliarteritisa ( zapaljenje više zglobova) u sledstvenoj fazi vaskulitisa i sa napadima bronhijalne astme. Tada u kliničkoj slici dominiraju kožne lezije, uz pojavu purpure ( crvenilo kože u vidu tačkastih krvarenja ili većih podliva), pojava gastrointestinalna krvarenja i abdominalnog bola, kongestivna srčana insuficijencija usled nodularnog perikarditisa, endotelijalna fibroza i eozinofilni infiltrati, kao i znaci zahvatanja bubrega usled fokalnog nekrotizirajućeg glomerulonefritisa. U oko 60% bolesnika javljaju se zglobne promene, a može biti prisutna mono - ili polineuropatija, abnormalnost paranazalnih sinusa i pojava plućnih infiltrata.

 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, laboratorijskih nalaza (povećanje eozinofila i nivoa imunoglobulina E), histološkog nalaza bioptičkog uzorka kože ili pluća.

 

Lečenje

Primenjuju se glikokortikoidi, a po potrebi se uvode i citotksični lekovi. Značajna je i primena simptomatskih lekova: antihipertenziva, kardiotonika i antibiotika.

 

 Komentari: 3 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar