Ocenite:
  • 66
(2.7 / 66)

Bronhiektazije

Uzrok nastanka


Uzroci su brojni, a najčešći su : urođene bronhiektazije, mehanička oštećenja bronhija, inflamatorni pneumonitis (aspiracija želudačnog sadržaja ili hemikalija, inhalacija gasova, lekovi…), granulomatoze (tuberkuloza, sarkoidoza…), imune deficijencije, poremećaji mukocilijarnog klirensa, postifektivno oštećenje bronhija (bakterijama, virusima ili protozoama).

Dva su preduslova za nastanak ovog oboljenja : opstrukcija jednog ili više bronha i nastanak infekcije distalno od opstrukcije. U osnovi je poremećaj mukocilijarnog klirensa tako da dolazi do dužeg zadržavanja mukusa (sluzi) i mikroorganizama što prouzrokuje oštećenje epitela i povećanja sekrecije mukusa. Sve to stimuliše zapaljenjski odgovor organizma, ali s obzirom da uzročnik ne može da se eliminiše nastaje hronična inflamacija (zapaljenje). 

Klinička slika


Tipičan oblik prati obimna ekspektoracija (iskašljavanje), najčešće ujutru. Simptomatologija koja prati tipičan oblik obuhvata kašalj, otežano disanje, sekreciju iz nosa gnojavog sadržaja, maljičasti prsti, iskašljavanje krvi… 

Dijagnoza


Metoda kojom se postavlja dijagnoza zavisi od stepena oštećenja, tj. od anatomskih promena. Najvažniji je auskultatorni nalaz prilikom koga se na periferiji pluća čuje vezikularno disanje sa inspirijumsko-ekspirijumskim pucketanjem. Radiološki nalaz nije karakterističan. Laboratorijske analize u mirnoj fazi bolesti su uredne, a u egzacerbaciji je ubrzana sedimentacija i postoji leukocitoza. U funkcionalnom ispitivanju pluća imaju lako oštećenu funkciju restriktivnog tipa. 

Lečenje


Potpuno izlečenje je moguće hirurškim putem. Konzervativna terapija podrazumeva upotrebu antibiotika, sprovodjenje posturalne drenaže, upotrebu bronhodilatatora i higijensko dijetetski režim.     

 Komentari: 11 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar
 

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Bolesti pluća i organa za disanje (Pulmologija)