Bolesti krvi (Hematologija)

Bolesti krvnih sudova, krvne limfe, krvnih zrnaca i kardiovaskularnog sistema. Hranite se zdravo, živite večno.

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 9 |  Sledeća »

Bolesti krvi (Hematologija) | Postavljeno: 26.06.2012
Ocena: 3.2 | Komentari: 1

Leukociti - bela krvna zrnca

leukociti-bela-krvna-zrnca

Bela krvna zrnca ili leukociti su krvne ćelije. Njihova uloga je višestruka. Načešće se navodi imunološka, tj. uloga u odbrani od bolesti. Naime, glavni zadatak leukocita je odbrana organizma od stranih, opasnih napadača. To su prvenstveno mikroorganizmi, ali i mnoge otrovne stvari.  

Bolesti krvi (Hematologija) | Postavljeno: 22.06.2012
Ocena: 3.09 | Komentari: 0

Eritrociti - crvena krvna zrnca

eritrociti-crvena-krvna-zrnca

Crvena krvna zrnca (eritrociti) su najbrojnija vrsta ćelija u organizmu. Njihova osnovna uloga je da transportuju kiseonik od pluća do tkiva i ugljen-dioksid u obrnutom smeru. Osim toga one sadrže enzim karboanhidrazu koji katalizuje ubrzava reakciju između ugljen-dioksida i vode.  

Bolesti krvi (Hematologija) | Postavljeno: 06.07.2009
Ocena: 2.75 | Komentari: 4

Trombocitoze

trombocitoze

Trombocitozama nazivamo stanja sa povećanim brojem trombocita (preko 400*109/L). Trombocitoze mogu biti primarne i sekundarne.
 

Bolesti krvi (Hematologija) | Postavljeno: 06.07.2009
Ocena: 2.8 | Komentari: 3

Trombocitopatije

trombocitopatije

Trombocitopatije obuhvataju grupu oboljenja kod kojih je poremećena funkcija trombocita. Funkcionalno insuficijentni trombociti su uzrok sklonosti ka krvarenju i pored normalnog broja trombocita. 

Bolesti krvi (Hematologija) | Postavljeno: 06.07.2009
Ocena: 2.58 | Komentari: 1

Stečeni poremećaji Koagulacije (Zbog nedostatka Vitamina K)

stečeni-poremećaji-koagulacije-zbog-nedostatka-vitamina-k

Vitamin K je potreban za sintezu FII, VII, IX i X faktora koagulacije u jetri. Vitamin K učestvuje kao koenzim u karboksilaciji glutaminske kiseline na prekursorima spomenutih faktora koagulacije, čime oni dobijaju sposobnost da vežu jone kalcijuma i učestvuju u koagulaciji.  

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 9 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Bolesti krvi (Hematologija)