Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:

Bolesti koje počinju slovom Y | Postavljeno: 03.06.2008
Ocena: 2.91 | Komentari: 0

Yersinia enterocolitica

yersinia-enterocolitica

Yersinia enterocolitica je Gram negativna, nepokretna, asporogena bakterija koja pripada rodu Yersinia, a porodici Enterobacteriaceae. Na bazi O, H i K antigena do sada je izdvojeno više od 50 serotipova, međutim poseban značaj imaju serotipovi 03, 08 i 09.
Raspadanjem bakterija koje su dopsele u želudačno crevni trakt, oslobađa se endotoksin. 

Bolesti koje počinju slovom Y | Postavljeno: 03.06.2008
Ocena: 2.73 | Komentari: 0

Yersinia pestis

yersinia-pestis

Yersinia pestis je mali Gram negativan, nepokretan, asporogen i ponekad inkapsuliran bacil. Izlučuje niz enzima i egzotoksina, a u ćelijskom zidu sadrži endotoksin. Otporan je na hladnoću, a u organskom materijalu (gnoj, ispljuvak, leš) može dugo opstati. Osetljiv je na dezinfekciona sredstva i antibiotike. 

Prikaži: