Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 9 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom U | Postavljeno: 24.03.2008
Ocena: 2.58 | Komentari: 0

Urodjene anomalije želuca

urodjene-anomalije-želuca

Gastrička duplikacija – svega 1-2% gastrointestinalnih duplikatura je lokalizovano u želucu. Manifestuje se znacima gastričke opstrukcije ili hemoragije (krvavljenja). Nekada se palpira cistička formacija u epigastrijumu. Terapija je hirurška.  

Bolesti koje počinju slovom U | Postavljeno: 24.03.2008
Ocena: 2.69 | Komentari: 0

Urodjena stenoza jednjaka

urodjena-stenoza-jednjaka

Urođene stenoze jednjaka se najčešće javljaju na spoju srednje i donje trećine jednjaka i mogu da budu dvojake. Kod jednog oblika reč je o čvrsto vezivnotkivnoj stenozi jednjaka u dužini od jednog do nekoliko centimetara. Kod drugog oblika reč je o tzv. mekanoj stenozi (Hollinger) koja je najverovatnije posledica nedostatka u epitalizaciji tog dela jednjaka.  

Bolesti koje počinju slovom U | Postavljeno: 24.03.2008
Ocena: 2.65 | Komentari: 0

Urodjene malformacije nosa

urodjene-malformacije-nosa

Malformacije su urođene mane oblika, vezane sa oštećenjem pojednih organa ili delova organizma, nastale usled onotogenetskog razvoja. Od urođenih malformacija glave, vrata i lica, najčešće ih srećemo baš na nosu.  

Bolesti koje počinju slovom U | Postavljeno: 24.03.2008
Ocena: 2.89 | Komentari: 0

Urodjeni tumori grkljana

urodjeni-tumori-grkljana

Urođeni tumori su benigni izraštaji porekla krvnih i limfnih sudova. Iako su ovi tumori veoma retki, najučestaliji je hemangiom. Hemangiom i limfangiom se mogu pojaviti izolaovano ili su udruženi sa istim tumorima u farinksu, traheji, medijastinumu, na licu i dr.  

Bolesti koje počinju slovom U | Postavljeno: 24.03.2008
Ocena: 2.77 | Komentari: 1

Urodjene anomalije grkljana

urodjene-anomalije-grkljana

Neprohodnost lumena grkljana (atresia laryngis congenita)

Potpuna neprohodnost lumena larinksa posledica je postojanja vezivne opne između zidova larinksa. Najčešće se sreće subglotično. Izuzetno je retka i otkriva se na autopsiji jer je praktično inkopatibilna sa životom. Odmah po rođenju, dete pravi snažne disajne pokrete, ali bez plača i krika. Brzo nastaju cijanoza (modrilo) i egzitus. Najhitinije se rade direktoskopija larinksa i bronhoskopom se perforira vezivna opna ili se radi traheotomija. Zatim slede mere intezivne oksigenacije i reanimacije.

 

Prikaži:
« Prethodna | 1 ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 9 |  Sledeća »