Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 9 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom U | Postavljeno: 25.03.2008
Ocena: 2.7 | Komentari: 0

Udvostručenje unutrašnjih ženskih polnih organa

udvostručenje-unutrašnjih-ženskih-polnih-organa

Udvostručenje unutrašnjih ženskih polnih organa nastaje usled nepotpunog spajanja Müllerovih kanala. U ovu grupu spadaju anomalije različitog stepena, od blagog sedlastog ulegnuća dnu materice (uterus arcuatus), do potpunog udvostručenja materice i vagine (uterus duplex didelphys et vagina duplex). Pri tome, po pravilu, postoji simetričnost.  

Bolesti koje počinju slovom U | Postavljeno: 25.03.2008
Ocena: 2.77 | Komentari: 0

Urodjene anomalije materice

urodjene-anomalije-materice

Poremećaji u razvoju ženskih polnih organa mogu nastati pre i posle rođenja i u različitoj meri mogu da zahvate svaki od spoljašnjih ili unutrašnjih organa. Ako nastanu in utero, nazivaju se kongenitalnim malformacijama.  

Bolesti koje počinju slovom U | Postavljeno: 25.03.2008
Ocena: 2.5 | Komentari: 0

Urodjene anomalije vagine

urodjene-anomalije-vagine

Poremećaji u razvoju ženskih polnih organa mogu nastati pre i posle rođenja i u različitoj meri mogu da zahvate svaki od spoljašnjih ili unutrašnjih organa. Ako nastanu in utero, nazivaju se kongenitalnom malformacijama.  

Bolesti koje počinju slovom U | Postavljeno: 25.03.2008
Ocena: 2.79 | Komentari: 2

Urodjene anomalije urinarnog trakta

urodjene-anomalije-urinarnog-trakta

Kongenitalne anomalije urinarnog trakta iako retko, neposredno ugrožavaju život deteta, vrlo često mogu da dovedu do trajnih oštećenja organa zbog čega je neophodna blagovremena hirurška intervencija.  

Bolesti koje počinju slovom U | Postavljeno: 25.03.2008
Ocena: 2.41 | Komentari: 3

Urodjene anomalije bubrega

urodjene-anomalije-bubrega

Anomalije bubrega i mokraćnih puteva spadaju u najčešće urođene poremećaje. Čine više od jedne trećine svih malformacija dijagnostikovanih prenatalnom ultrasonografijom (ultrazvuk). Prenatalna dijagnoza omogućuje blagovremeno lečenje i zato je ultrazvučni pregled fetusa obavezan.  

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 9 |  Sledeća »