Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 10 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom U | Postavljeno: 25.03.2008
Ocena: 2.7 | Komentari: 4

Urodjene mane muških spoljašnjih polnih organa

urodjene-mane-muških-spoljašnjih-polnih-organa

Genitalne mane su razvojni poremećaji urogenitalnog sinusa, koji čini ventralni deo kloake embriona. U nastanku ovih mana udruženi su nasledni i faktori spoljne sredine.  

Bolesti koje počinju slovom U | Postavljeno: 25.03.2008
Ocena: 2.81 | Komentari: 2

Urodjeni megaureter

urodjeni-megaureter

Naziv megaureter označava proširen ureter. Može biti jednostran ili obostran. Deli se na primarni (kongenitalni) i sekundarni megaureter. Oba mogu biti refluksivni ili nerefluksivni.  

Bolesti koje počinju slovom U | Postavljeno: 25.03.2008
Ocena: 2.7 | Komentari: 0

Udvostručenje unutrašnjih ženskih polnih organa

udvostručenje-unutrašnjih-ženskih-polnih-organa

Udvostručenje unutrašnjih ženskih polnih organa nastaje usled nepotpunog spajanja Müllerovih kanala. U ovu grupu spadaju anomalije različitog stepena, od blagog sedlastog ulegnuća dnu materice (uterus arcuatus), do potpunog udvostručenja materice i vagine (uterus duplex didelphys et vagina duplex). Pri tome, po pravilu, postoji simetričnost.  

Bolesti koje počinju slovom U | Postavljeno: 25.03.2008
Ocena: 2.77 | Komentari: 0

Urodjene anomalije materice

urodjene-anomalije-materice

Poremećaji u razvoju ženskih polnih organa mogu nastati pre i posle rođenja i u različitoj meri mogu da zahvate svaki od spoljašnjih ili unutrašnjih organa. Ako nastanu in utero, nazivaju se kongenitalnim malformacijama.  

Bolesti koje počinju slovom U | Postavljeno: 25.03.2008
Ocena: 2.5 | Komentari: 0

Urodjene anomalije vagine

urodjene-anomalije-vagine

Poremećaji u razvoju ženskih polnih organa mogu nastati pre i posle rođenja i u različitoj meri mogu da zahvate svaki od spoljašnjih ili unutrašnjih organa. Ako nastanu in utero, nazivaju se kongenitalnom malformacijama.  

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 10 |  Sledeća »