Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 19 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom T | Postavljeno: 21.05.2009
Ocena: 2.44 | Komentari: 1

Tercijarni hiperparatireoidizam

tercijarni-hiperparatireoidizam

Tercijarni hiperparatireoidizam (THPT) se najčešće javlja posle transplantacije bubrega i usled perzistiranja sekundarnog hiperparatireoidizma. THPT se može javiti usled funkcionalne nesposobnosti transplantiranog bubrega, a posebno zbog nedovoljne produkcije kalcitriola. 

Bolesti koje počinju slovom T | Postavljeno: 18.05.2009
Ocena: 2.52 | Komentari: 1

Trohanterni prelomi butne kosti (fractura trochanterica femoris)

trohanterni-prelomi-butne-kosti-fractura-trochanterica-femoris

Trohanterni prelomi su prelomi proksimalnog okrajka butne kosti, koji nastaju između velikog i malog trohantera (gornji okrajci butne kosti).

 

Bolesti koje počinju slovom T | Postavljeno: 18.05.2009
Ocena: 2.68 | Komentari: 6

Traumatsko iščašenje čašice kolena (Luxatio patellae traumatica)

traumatsko-iščašenje-čašice-kolena-luxatio-patellae-traumatica

Traumatsko iščašenje čašice kolena nastaje najčešće pri snažnoj i nagloj kontrakciji četvoroglavog mišića natkolenice u trenutku kada je koleno savijeno.
 

Bolesti koje počinju slovom T | Postavljeno: 05.03.2009
Ocena: 2.75 | Komentari: 0

Tumor congenitales laryngis

tumor-congenitales-laryngis

Urođeni tumori grkljana su benigni izraštaji porekla krvnih i limfnih sudova. Najčešći su hemangiomi i limfangiomi, koji se mogu javiti izolovano ili su udruženi sa istim tumorima u farinksu, traheji, medijastinumu, na licu i dr.

 

Bolesti koje počinju slovom T | Postavljeno: 05.03.2009
Ocena: 2.59 | Komentari: 1

Tonzilogena sepsa

tonzilogena-sepsa

Tonzilogena sepsa nastaje kao komplikacija procesa u ždrelu i na tonzilama.

 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 19 |  Sledeća »