Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 27 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom S | Postavljeno: 21.05.2009
Ocena: 2 | Komentari: 0

Sekundarni hiperparatireoidizam

sekundarni-hiperparatireoidizam

Sekundarni hiperparatireoidizam nastaje najčešće kao posledica terminalne hronične bzubrežne insuficijencije. Insuficijentni bubreg usporeno izlučuje fosfate (to dovodi do smanjenja nivoa kalcijuma i povećane sekrecije paratireoidnog hormona, PTH).
 

Bolesti koje počinju slovom S | Postavljeno: 18.05.2009
Ocena: 2.42 | Komentari: 0

Suprakondilarni prelomi humerusa (Fractura supracondylica humeri)

suprakondilarni-prelomi-humerusa-fractura-supracondylica-humeri

Suprakondilarni prelomi humerusa ( Fractura supracondylica humeri) najčešće nastaju kod dece.
 

Bolesti koje počinju slovom S | Postavljeno: 15.05.2009
Ocena: 2.28 | Komentari: 0

Suprakondilarni prelom butne (Fractura supracondylica femoris)

Suprakondilarni prelom butne kosti najčešće nastaje pod dejstvom snažne sile pri padu ili udaru na savijeno koleno.
 

Bolesti koje počinju slovom S | Postavljeno: 15.05.2009
Ocena: 2.2 | Komentari: 0

Subtrohanterni prelomi femura( Fractura subtrochanterica femoris)

subtrohanterni-prelomi-femura-fractura-subtrochanterica-femoris

Subtrohanterni prelomi femura zahvataju proksimalnu trećinu dijafize femura ( butna kost), koja se pruža pet centimetara distalno od malog trohantera.


 

Bolesti koje počinju slovom S | Postavljeno: 16.03.2009
Ocena: 2.71 | Komentari: 0

Strano telo vežnjače gornjeg kapka

strano-telo-vežnjače-gornjeg-kapka

U svakodnevnom životu često dolazi do upadanja stranog tela, bilo koje vrste. To mogu biti različite trunčice, delovi predmeta, sitni insekti i dr. Strana tela se obično implantiraju u subtarzalni žljeb gornjeg kapka, pošto je prethodno dospelo u konjunktivalnu vrećicu. 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 27 |  Sledeća »