Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 28 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom S | Postavljeno: 21.05.2009
Ocena: 2.47 | Komentari: 1

Sindrom praznog turskog sedla

sindrom-praznog-turskog-sedla

Tursko sedlo je koštano ulegnuće na bazi lobanje u kome je smeštena hipofiza. Sindrom praznog turskog sedla ( empty sella sindrom) podrazumeva netumorsko povećanje sele usled postojanja arhnoidalnog divertikuluma ispunjenog likvorom.  

Bolesti koje počinju slovom S | Postavljeno: 21.05.2009
Ocena: 2 | Komentari: 0

Sekundarni hiperparatireoidizam

sekundarni-hiperparatireoidizam

Sekundarni hiperparatireoidizam nastaje najčešće kao posledica terminalne hronične bzubrežne insuficijencije. Insuficijentni bubreg usporeno izlučuje fosfate (to dovodi do smanjenja nivoa kalcijuma i povećane sekrecije paratireoidnog hormona, PTH).
 

Bolesti koje počinju slovom S | Postavljeno: 18.05.2009
Ocena: 2.42 | Komentari: 0

Suprakondilarni prelomi humerusa (Fractura supracondylica humeri)

suprakondilarni-prelomi-humerusa-fractura-supracondylica-humeri

Suprakondilarni prelomi humerusa ( Fractura supracondylica humeri) najčešće nastaju kod dece.
 

Bolesti koje počinju slovom S | Postavljeno: 15.05.2009
Ocena: 2.28 | Komentari: 0

Suprakondilarni prelom butne (Fractura supracondylica femoris)

Suprakondilarni prelom butne kosti najčešće nastaje pod dejstvom snažne sile pri padu ili udaru na savijeno koleno.
 

Bolesti koje počinju slovom S | Postavljeno: 15.05.2009
Ocena: 2.2 | Komentari: 0

Subtrohanterni prelomi femura( Fractura subtrochanterica femoris)

subtrohanterni-prelomi-femura-fractura-subtrochanterica-femoris

Subtrohanterni prelomi femura zahvataju proksimalnu trećinu dijafize femura ( butna kost), koja se pruža pet centimetara distalno od malog trohantera.


 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 28 |  Sledeća »