Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 16 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom R | Postavljeno: 22.06.2008
Ocena: 2.63 | Komentari: 0

Rhino virusi

rhino-virusi

Rhino virus se ubraja u rod Enterovirusa, koji pripadaju porodici Picorna virusa. Ovi virusi spadaju u RNK viruse što znači da u genomu imaju jednolančanu, linearnu RNK, najmanji su (20-30μm). Rhino virusi su najbrojniji rod Picornavirida sa preko 100 serotipova. 

Bolesti koje počinju slovom R | Postavljeno: 11.06.2008
Ocena: 3 | Komentari: 1

Rikecije

rikecije

Rikecije su Gram negativne bakterije koje se razmnožavaju samo u živoj ćeliji osetljivih domaćina. Dugačke su 0,3 do 0,5 mikrona i smeštene intracitoplazmatski ili intranuklearno. Pleomorfizam rikecija je jedna od njihovih osnovnih karakteristika. Javljaju se kao kokobacili, diplobacili ili pojedinačni štapići.

 

Bolesti koje počinju slovom R | Postavljeno: 11.06.2008
Ocena: 2.47 | Komentari: 0

Rickettsia prowazeki

rickettsia-prowazeki

Rickettsia prowazeki je rikecija. Rikecije su Gram negativne bakterije koje se razmnožavaju samo u živoj ćeliji osetljivih domaćina. Dugačke su 0,3 do 0,5 mikrona i smeštene intracitoplazmatski ili intranuklearno. Pleomorfizam rikecija je jedna od njihovih osnovnih karakteristika. Javljaju se kao kokobacili, diplobacili ili pojedinačni štapići. Lako se inaktivišu sušenjem, dejstvom ultraljubičastih zraka i dezificijentnim sredstvima.
 

Bolesti koje počinju slovom R | Postavljeno: 23.04.2008
Ocena: 2.59 | Komentari: 2

Rinolalija

rinolalija

Rinolalija je poremećaj artikulacije kod kojeg izgovaranje svih glasova ima nazalni prizvuk. Postoje otvorena i zatvorena rinolalija (aperta i clausa). 

Bolesti koje počinju slovom R | Postavljeno: 21.04.2008
Ocena: 2.9 | Komentari: 1

Retrogradna amnezija

retrogradna-amnezija

Amnezija predstavlja odsustvo, gubitak pamćenja. Posledice trauma, patoloških promena i oštećenja centralnog nervnog sistema.
 

Prikaži:
« Prethodna | 1 ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 16 |  Sledeća »