Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 16 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom R | Postavljeno: 11.07.2008
Ocena: 2.85 | Komentari: 0

Rhinosporidium seeberi

rhinosporidium-seeberi

Rhinosporidium seeberi je parazit za koji se dugo mislilo da je gljivica, ali je nedavno otkriveno da spada u vodene protozoalne parazite iz roda Mesomycetozoea.
 

Bolesti koje počinju slovom R | Postavljeno: 28.06.2008
Ocena: 2.44 | Komentari: 0

Respiratorni sincicijalni virus

respiratorni-sincicijalni-virus

Respiratorni sincicijalni virus spada u rod Pneumovirusa, a u porodicu Paramyxoviridae. To su RNK virusi sa polimorfnim, po pravilu grubo jajastim, ali ponekad i filamentoznim virionom 150-300 nm u dijametru. Genom se sastoji od jednolančane RNK. Imaju dvoslojnu lipidnu membranu. Osetljivi su na rastvarače za masti, deterdžente, dezinficijense, UV zračenje.
 

Bolesti koje počinju slovom R | Postavljeno: 25.06.2008
Ocena: 2.58 | Komentari: 0

Ross River virus

ross-river-virus

Ross River virus (RRV) je veoma važan virus iz grupe Arbovirusa, endemska područja su u Australiji. Ovi virusi su veličine 40-50 nm, imaju infektivnu (pozitivnu) jednolančanu RNK. Kuglastog su oblika, a kapsid im je kubične simetrije, oblika ikozaedra. Nukleokapsidu virusa obavija lipoproteinska ovojnica, koja na površini ima glikoproteinske izdanke. 

Bolesti koje počinju slovom R | Postavljeno: 22.06.2008
Ocena: 2.95 | Komentari: 1

Rubella virus

rubella-virus

Rubella virus spada u rod Rubivirusa, a familiji Togaviridae. Pripada RNK virusima. Okruglog je oblika 60-70 nm u prečniku. Ima omotač koja sadrži lipide. Replikuje se u citoplazmi. Neotporan je u spoljašnjoj sredini i hemijska sredstva ga veoma brzo inaktivišu. Virus Rubellae ima teratogeno dejstvo na plod čoveka. 

Bolesti koje počinju slovom R | Postavljeno: 22.06.2008
Ocena: 2.82 | Komentari: 0

Rota virusi

rota-virusi

Rota virusi spadaju u porodicu Reoviridae. To su RNK virusi, dimenzije 65-75 nm. Sastoje se od jezgra (dvolančana RNK) i dva omotača pri čemu je spoljašnji sloj infektivan po čoveka. Dokazano je prisustvo 5 tipova (A, B, C, D i E), a za čoveka je patogen tip E. 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 16 |  Sledeća »