Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 16 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom R | Postavljeno: 01.06.2009
Ocena: 2.64 | Komentari: 0

Retroperitonealna krvarenja i hematomi

retroperitonealna-krvarenja-i-hematomi

Retroperitonealna krvarenja i hematomi su najčešće traumatskog porekla. Predstavljaju tešku komplikaciju povreda trbuha, sa mortalitetom od 40% do 70%. Ređe nastaju usled predoziranja antikoagulantnih lekova, rupture aortne aneurizme ili kao posledica translumbalne kateterizacije abdominalne aorte ili vene cave inferior. 

Bolesti koje počinju slovom R | Postavljeno: 26.05.2009
Ocena: 2.55 | Komentari: 0

Rascep želuca (Ruptura ventriculi)

rascep-želuca-ruptura-ventriculi

Rascep želuca (Ruptura ventriculi) može nastati u svim stanjima koja dovode do povećanja intraabdominalnog pritiska (trauma tupim predmetom, blast sindrom) i intragastričnog pritiska (nazalno davanje kiseonika, predozirano ubacivanje vazduha u toku gastroskopije, uzimanje velike količine hrane ili tečnosti, uzastopno i forsirano povraćanje) i kod tromboze želudačne koronarne vene

Bolesti koje počinju slovom R | Postavljeno: 19.05.2009
Ocena: 2.36 | Komentari: 0

Ruptura gastroezofagusne spojnice (Syndroma Mallory-Weiss)

ruptura-gastroezofagusne-spojnice-syndroma-mallory-weiss

Ruptura gastroezofagusne spojnice ( Syndroma Mallory-Weiss) podrazumeva akutni rascep sluznice u nivou gastroezofagusne spojnice koji nastaje kod jakog povraćanja.
 

Bolesti koje počinju slovom R | Postavljeno: 30.03.2009
Ocena: 2.5 | Komentari: 1

Respiratorna alkaloza

respiratorna-alkaloza

Respiratorna alkaloza je patološki proces u kome je primarno povećana alveolarna ventilacija u odnosu na metaboličku produkciju CO2 (ugljen-dioksida). Ovo stanje se karakteriše povećanjem pH, niskim pCO2 i različitim stepenom smanjenja serumskog bikarbonata.

 

Bolesti koje počinju slovom R | Postavljeno: 30.03.2009
Ocena: 2.69 | Komentari: 2

Respiratorna acidoza

respiratorna-acidoza

Respiratorna acidoza je patološki proces u kome je primarno smanjena alveolarna ventilacija u odnosu na metaboličku produkciju CO2 (ugljen-dioksid), pa nastaje pozitivni bilans ugljen-dioksida. Karakteristike respiratorne acidoze su povišen pCO2 (hiperkapnija), smanjenje pH arterijske krvi, povećana koncentracija jona vodonika i različito povećanje plazmatskih bikarbonata.

 

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 16 |  Sledeća »