Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 48 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom P | Postavljeno: 08.07.2009
Ocena: 2.56 | Komentari: 0

Poremećaj metabolizma fruktoze

poremećaj-metabolizma-fruktoze

Benigna fruktozurija je retka, urođena mana metabolizma fruktoze, uslovljena insuficijencijom enzima fruktizinaze u jetri, zbog čega se fruktoza ne može fosforilisati i preći u fruktozo-1-fosfat. U krvi nakupljena fruktoza izlučuje se mokraćom ne izazivajući oštećenje organizma 

Bolesti koje počinju slovom P | Postavljeno: 07.07.2009
Ocena: 2.46 | Komentari: 1

Povreda uretre

povreda-uretre

Uretra se može povrediti na više načina: jatrogeno pri endoskopskom radu, prilikom povreda karličnog prstena, prilikom nasedanja na prepreku, pri produženom porođaju ili prilikom povrede spoljnih genitalija, kada u sklopu povrede biva povređena i uretra. 

Bolesti koje počinju slovom P | Postavljeno: 07.07.2009
Ocena: 2.67 | Komentari: 0

Povrede Jetre

povrede-jetre

Jetra je najčešće povređivani abdominalni organ, bilo da njena povreda nastaje izolovano ili u sklopu politraume. Povrede jetre mogu biti otvorene (penetrantne) i zatvorene (nepentrantne, kontuzione). 

Bolesti koje počinju slovom P | Postavljeno: 07.07.2009
Ocena: 2.51 | Komentari: 0

Povrede bubrega

povrede-bubrega

Povrede bubrega su retke. One se javljaju kao zatvorene povrede i obično su udružene sa povredama drugih organa (jetra, slezina) koje daju mnogo izraženije simptome. Otvorene povrede nastaju pri direktnom povređivanju (hladnim ili vatrenim oružjem). 

Bolesti koje počinju slovom P | Postavljeno: 07.07.2009
Ocena: 2.51 | Komentari: 1

Povrede bešike

povrede-bešike

Povrede bešike su relativno retke. Bešika je organ koji je postavljen iza karlične kosti, a ispod peritoneuma, tako da biva povređen ili u sklopu povrede karlice (perforacije) ili kada bolesnik dobije udarac pri padu na punu mokraćnu bešiku. Povrede mogu da nastanu i jatrogeno. 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 48 |  Sledeća »