Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 9 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom O | Postavljeno: 06.07.2009
Ocena: 2.56 | Komentari: 0

Oboljenja krvnih sudova jetre

oboljenja-krvnih-sudova-jetre

Tromboza hepatičke arterije može nastati u toku tumoroznih procesa, citostatske terapije, infekcije, endokarditisa, ligatura u toku operacija, trombocitopenične purpure, poliartritisa, generalizovane arterioskleroze i dr. 

Bolesti koje počinju slovom O | Postavljeno: 27.03.2009
Ocena: 2.93 | Komentari: 0

Opstrukcija urinarnog trakta

opstrukcija-urinarnog-trakta

Urinarni trakt ima funkciju da prenosi urin od bubrežnih čašica do bešike gde se urin zadržava do mokrenja i, potom, izlučuje iz organizma. Ako je isticanje urina u bilo kom delu urotrakta poremećeno, prisutna je opstrukcija. Opstrukcija može da dovede do oštećenja bubrega i predisponira infekciju. Ako se ukloni blagovremeno poremećaji funkcije bubrega se u potpunosti povlače.

 

Bolesti koje počinju slovom O | Postavljeno: 16.03.2009
Ocena: 2.73 | Komentari: 1

Opekotine oka

opekotine-oka

Opekotine oka (combustio oculi) su povrede izazvane dejstvom termičkih agenasa (u gasovitom, tečnom ili čvrstom stanju).
 

Bolesti koje počinju slovom O | Postavljeno: 03.03.2009
Ocena: 2.61 | Komentari: 5

Otok i hematom očnog kapka

otok-i-hematom-očnog-kapka

Otoci i hematomi spadaju u vaskularne poremećaje kože očnih kapaka. Otok predstavlja nakupljanje tečnosti, a hematom krvni podliv u korijumu i vezivnom tkivu pod kožom kapaka.

 

Bolesti koje počinju slovom O | Postavljeno: 03.03.2009
Ocena: 2.49 | Komentari: 0

Oslabljena aktivnost kapaka

oslabljena-aktivnost-kapaka

Lagoftalmus (lagophthalmus) je stanje u kome kapci ne mogu da pokriju očnu jabučicu. Nastaje zbog defekta u tkivu kapaka, jačeg egzoftalmusa (protruzija očne jabučice), ili slabe ili uništene funkcije m. orbicularis oculi i paralize n. facialis -a 

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 9 |  Sledeća »