Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 10 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom N | Postavljeno: 28.06.2008
Ocena: 2.72 | Komentari: 1

Norwalk virus

norwalk-virus

Norwalk virusi spadaju u rod Calcivirus a porodicu Caliciviridae. Prosečna veličina im je 26-32 nm. Dosta su otporni u spoljašnjoj sredini. Genom se sastoji od jednog molekula jednolančane RNK. Nemaju spoljašnji omotač. Replikuju se u citoplazmi.
 

Bolesti koje počinju slovom N | Postavljeno: 14.06.2008
Ocena: 2.63 | Komentari: 2

Nocardiae

nocardiae

Nocardiae su Gram pozitivni, filamentozni bacili, delimično acidoalkoholorezistentni. Sporo rastu na veštačkim podlogama. Tri vrste su patogene za čoveka: N.asteroides, N.brasiliensis i N.caviae.
 

Bolesti koje počinju slovom N | Postavljeno: 06.06.2008
Ocena: 2.81 | Komentari: 2

Neisseria meningitidis

neisseria-meningitidis

Bakterija Neisseria meningitidis (“meningokok”), nastanjuje gornji respiratorni trakt a poznato je 13 seroloških grupa. U našim krajevima je najčešća serološka grupa B, a u manjoj meri C, ređe Y ili W-135. Meningokok svojim izgledom podseća na zrno kafe, a prosečna veličina je od 0,8-1μ. Po Gramu se boji negativno. On je aeroban bacil i veoma je neotporan u spoljašnjoj sredini. Osetljiv je na svetlost i vlagu.
Aktivacijom određenog okidača (pad imuniteta, prethodna virusna upala gornjeg respiratornog trakta i sl.) može doći do prelaska Neisserie meningitidis sa sluznice ždrela u krvotok, čime dolazi do pokretanja imunološkog mehanizma organizma i stanja koje nazivamo menigokokna sepsa. Poseban afinitet Neisseria meningitidis ima za moždane ovojnice (meninge) pa je tako i česti uzročnik meningitisa. 

Bolesti koje počinju slovom N | Postavljeno: 03.06.2008
Ocena: 2.86 | Komentari: 0

Neisseria gonorrhoeae

neisseria-gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae je gram negativan diplokok bubrežastog oblika sa konveksnim stranama okrenutim prema spolja. Nalazi se uvek u parovima i pod mikroskopom podseća na zrno kafe. Veličine je 1,5*0,8 mikrona. Ima afinitet za cilindričan epitel, naročito genitalnih organa i rektuma. Druge sluzokože su manje osetljive. 

Bolesti koje počinju slovom N | Postavljeno: 17.04.2008
Ocena: 2.67 | Komentari: 2

Nausea (mučnina)

nausea-mučnina

Mučnina (nauzea) je fiziološki i psihološki složeno stanje praćeno osećanjem neprijatnosti, grčevima u stomaku, težnjom ka povraćanju, gađenjem, znojenjem, eventualno vrtoglavicom i otežanim disanjem. 

Prikaži:
« Prethodna | 1 ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 10 |  Sledeća »