Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 23 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom M | Postavljeno: 16.03.2009
Ocena: 2.93 | Komentari: 1

Mešovita bolest vezivnog tkiva

mešovita-bolest-vezivnog-tkiva

Mešovita bolest vezivnog tkiva (MBVT) predstavlja sindrom koji obuhvata simptome i znake sistemskog eritemskog lupusa, sistemske skleroze i polimiozitisa, a u serumu se nalaze u visokom titru antitela protiv ekstraktibilnog nukleusnog antigena (ENA) ili ribonukleoproteina (nRNP).
 

Bolesti koje počinju slovom M | Postavljeno: 03.03.2009
Ocena: 2.94 | Komentari: 0

Mukokele

mukokele

Mukokele su cistične tvorevine, najčešće lokalizovane u frontalnim i etmoidalnim sinusima, a vrlo retko u sfenoidalnom i maksilarnom sinusu.
 

Bolesti koje počinju slovom M | Postavljeno: 03.03.2009
Ocena: 2.56 | Komentari: 4

Mucanje

mucanje

Mucanje je jedan od najvećih problema u fonijatrijskoj rehabilitaciji. Obično nastaje posle 3. godine, pri polasku u školu ili ređe u pubertetu. Mnogo se češće javlja u muške dece.

 

Bolesti koje počinju slovom M | Postavljeno: 03.03.2009
Ocena: 2.35 | Komentari: 2

Mehaničke traume usne duplje

mehaničke-traume-usne-duplje

Mehaničke traume usne duplje nastaju usled dejstva stranih tela, mehaničkih oruđa, vatrenog oružja, saobraćajnog traumatizma i drugih faktora.
 

Bolesti koje počinju slovom M | Postavljeno: 03.03.2009
Ocena: 2.34 | Komentari: 2

Mehaničke povrede traheje i bronha

mehaničke-povrede-traheje-i-bronha

Mehaničke povrede traheje i bronha mogu da budu direktne i indirektne. 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 23 |  Sledeća »