Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 23 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom M | Postavljeno: 08.07.2009
Ocena: 2.49 | Komentari: 2

Mukopolisaharidoza Tip IV

mukopolisaharidoza-tip-iv

Mukopolisaharidoza tip IV (Morquio Syndrome) je jedan od sedam tipova mukopolisaharidoza. Mukopolisaharidoze (MPS) su nasledne, progresivne bolesti deponovanja kiselih glukozaminoglikana (GAG) u lizozomima, zbog naslednog deficita specifičnih degradacijskih enzima. 

Bolesti koje počinju slovom M | Postavljeno: 08.07.2009
Ocena: 2.05 | Komentari: 2

Mukopolisaharidoza Tip II

mukopolisaharidoza-tip-ii

Mukopolisaharidoza tip II (MPS II, Hunterova bolest) je jedna od sedam tipova klasifikovanih i prepoznatih mukopolisaharidoza.
 

Bolesti koje počinju slovom M | Postavljeno: 08.07.2009
Ocena: 2.05 | Komentari: 0

Mukopolisaharidoza TIP I

mukopolisaharidoza-tip-i

Mukopolisaharidoze (MPS) su nasledne, progresivne bolesti deponovanja kiselih glukozaminoglikana (GAG) u lizozomima, zbog naslednog deficita specifičnih degradacijskih enzima. U tkivima su GAG obično u kovalentnoj vezi sa  proteinskim jezgrom, čineći makromolekul nazvan proteoglikan.
 

Bolesti koje počinju slovom M | Postavljeno: 08.07.2009
Ocena: 1.95 | Komentari: 1

Metahromatska Leukodistrofija

metahromatska-leukodistrofija

Metahromatska leukodistrofija je oboljenje kod koga je deficijentni enzim aril sulfataza A. U beloj supstanci mozga i mijelinskim omotačima perifernih nerava nagomilavaju se cerebrozid-sulfatidi. Do nakupljanja sulfolipida dolazi u jetri, bubrezima i drugim organima.
 

Bolesti koje počinju slovom M | Postavljeno: 08.07.2009
Ocena: 2.46 | Komentari: 0

Maligna Hiperfenilalaninemija

maligna-hiperfenilalaninemija

Maligna hiperfenilalaninemija se karakteriše neonatalnom hiperfenilalaninemijom i teškim neurološkim ispadima, bez obzira na restriktivnu dijetu.
 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 23 |  Sledeća »