Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:

Bolesti koje počinju slovom J | Postavljeno: 22.01.2009
Ocena: 2.63 | Komentari: 2

Juvenilni ksantogranulom

juvenilni-ksantogranulom

Juvenilni ksantogranulom (xanthogranuloma juvenile) je benigna histiocitarna bolest nepoznate etiologije koja se karakteriše pojavom žućkastih infiltrata na koži i sluzokožama, nekada na očima, a vrlo retko i na unutrašnjim organima.

 

Bolesti koje počinju slovom J | Postavljeno: 31.10.2008
Ocena: 2.67 | Komentari: 0

Juvenilni fibrom nazofarinksa

juvenilni-fibrom-nazofarinksa

Juvenilni fibrom nazofarinksa je benigni tumor sa ekspanzivnim rastom i sklonošću ka krvavljenju, koji se razvija isključivo u muškaraca u pubertetu odnosno u dečaka između 10 i 20 godina. Posle puberteta ovi tumori pokazuju tendenciju ka involuciji. 

Bolesti koje počinju slovom J | Postavljeno: 25.09.2008
Ocena: 2.68 | Komentari: 1

Jerzinioza

jerzinioza

Jerzinioza je akutno infektivno oboljenje iz grupe crevnih infekcija koje se odlikuje febrilnim stanjem i pojavom gastroenterokolitisa sa krvavim dijarejama (prolivastim stolicama). 

Bolesti koje počinju slovom J | Postavljeno: 16.01.2008
Ocena: 2.78 | Komentari: 1

Juingov (Ewing) sarkom

juingov-ewing-sarkom

Ewingov sarkom je maligni tumor čije se tumorske ćelije mogu naći u kostima ili mekom tkivu. Ewingov sarkom opisao je 1921. godine James Ewing kao tumor pljosnatih i dugih kostiju osetljiv na zračenje.  

Prikaži: