Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 13 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 16.03.2009
Ocena: 2.63 | Komentari: 0

Intermitentna hidartroza

intermitentna-hidartroza

Intermitentna hidartroza je retka reumatska bolest koja se karakteriše pojavom otoka zglobova sa slabijim, neznatnim bolovima koji se javljaju u jednakim vremenskim intervalima.

 

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 05.03.2009
Ocena: 2.55 | Komentari: 4

Intubaciona trauma larinksa

intubaciona-trauma-larinksa

Gruba intubacija, preveliki tubus, nedovoljna relaksacija bolesnika ili produžena intubacija mogu da oštete larinks. Povrede su različitog obima, od erozije sluznice, intubacijskog edema, hematoma, luksacije krikoaritenoidnog zgloba, zapaljenja zgloba ili paralize rekurensa. Pri dugom ležanju endotrahealnog tubusa u larinksu i traheji mogu  nastati napred spomenuta oštećenja uz stvaranje postintubacijskog granuloma, nekroze tkiva i postintubacijske stenoze. 

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 05.03.2009
Ocena: 2.51 | Komentari: 2

Indirektna fraktura poda orbite

indirektna-fraktura-poda-orbite

Indirektna fraktura poda orbite (Blow - aut fraktura orbite) nastaje kao posledica pritiska očne jabučice i sadržaja očne duplje na vrlo tanak pod orbite, a usled dejstva tupe sile (udarac pesnicom i slično).
 

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 03.03.2009
Ocena: 2.39 | Komentari: 0

Iradijaciona trauma larinksa

iradijaciona-trauma-larinksa

Iradijacione traume larinksa mogu nastati usled lokalne terapije zbog malignih bolesti larinksa i hipofarinksa, obično kod visokih doza preko 70 Gy (greja).
 

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 18.12.2008
Ocena: 2.54 | Komentari: 0

Idiopatski lobularni panikulitis

idiopatski-lobularni-panikulitis

Idiopatski lobularni panikulitis podrazumeva lobularne panikulitise (zapaljenje potkožnog masnog tkiva) nepoznate etiologije. 

Prikaži:
« Prethodna | 1 ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 13 |  Sledeća »