Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 13 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 14.05.2009
Ocena: 2.82 | Komentari: 4

Iščašenje sternoklavikularnog zgloba (luxatio art.sternoclavicularis)

iščašenje-sternoklavikularnog-zgloba-luxatio-art-sternoclavicularis

Iščašenje sternoklavikularnog zgloba ( luxatio art.sternoclavicularis) najčešće nastaje kao posledica indirektnog dejstva sile na spoljašnju stranu ramena ili duž abdukovane nadlaktice.

 

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 14.05.2009
Ocena: 2.68 | Komentari: 0

Iščašenje skočnog zgloba (luxatio articulatio talocruralis)

iščašenje-skočnog-zgloba-luxatio-articulatio-talocruralis

Iščašenje skočnog zgloba nastaje kada se pokidaju svi ligamenti skočnog zgloba. Luksacija talusa (gležanj, skočna kost) može biti izolovana, ili udružena sa prelomom. Izolovane luksacije talusa su uvek prednje ili zadnje, jer su unutrašnje i spoljne udružene sa maleolarnim prelomima.

 

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 14.05.2009
Ocena: 3.04 | Komentari: 2

Iščašenje lakta (luxatio cubiti)

iščašenje-lakta-luxatio-cubiti

Iščašenje lakta (luxatio cubiti) je po učestalosti na drugom mestu posle iščašenja ramena.
Prema dislokaciji zglobnih površina luksacije mogu biti prednje, zadnje lateralne i medijalne. Najčešća je zadnja luksacija. 

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 14.05.2009
Ocena: 2.85 | Komentari: 2

Iščašenje kolenog zgloba (Luxatio genum)

iščašenje-kolenog-zgloba-luxatio-genum

Traumatsko iščašenje kolenog zgloba je izuzetno teška povreda, koja najčešće nastaje u saobraćajnim nesrećama pod delovanjem jake sile. 

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 14.05.2009
Ocena: 2.9 | Komentari: 3

Iščašenje akromioklavikularnog zgloba (Luxatio acromioclavicularis)

iščašenje-akromioklavikularnog-zgloba-luxatio-acromioclavicularis

Iščašenje akromioklavikularnog zgloba može da nastane direktnim ili indirektnim mehanizmom.

 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 13 |  Sledeća »