Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 13 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 14.05.2009
Ocena: 3.05 | Komentari: 1

Izvučeni lakat (Pronatio dolorosa)

izvučeni-lakat-pronatio-dolorosa

Izvučeni lakat (bolna pronacija, subluksacija glavice radijusa) predstavlja veoma čestu povredu kod male dece između prve i pete godine života.
 

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 14.05.2009
Ocena: 2.55 | Komentari: 0

Interkondilarni prelomi humerusa (Fractura intercondylaris humeri)

interkondilarni-prelomi-humerusa-fractura-intercondylaris-humeri

Interkondilarni prelomi humerusa (ramenjača, nadlaktna kost) nastaju kakteristično kod starijih osoba i nastaju padom na vrh lakta pri čemu olekranon (gornji okrajak ulne – podlaktne kosti) udara u distalni deo humerusa i lomi kondilarni masiv.
 

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 14.05.2009
Ocena: 2.71 | Komentari: 0

Interkondilarni prelomi butne kosti (Fractura intercondylaris femoris)

interkondilarni-prelomi-butne-kosti-fractura-intercondylaris-femoris

Interkondilarni prelomi butne kosti su retki kominutivni prelomi koji se klasično označavaju kao T ili Y prelomi, prema položaju fragmenata na rendgenskom snimku. Ova vrsta preloma najčešće nastaje u saobraćajnim nesrećama. 

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 14.05.2009
Ocena: 2.6 | Komentari: 0

Iščašenje (Luxatio)

iščašenje-luxatio

Iščašenje je skup povreda jednog zgloba pri čemu dolazi do rascepa kapsule, prekida ligamenata, kao i do dislokacije zglobnih površina pod uticajem spoljne sile. 

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 14.05.2009
Ocena: 2.94 | Komentari: 5

Iščašenje zgloba ramena (Luxatio art. glenohumeralis)

iščašenje-zgloba-ramena-luxatio-art-glenohumeralis

Iščašenje zgloba ramena je najčešće traumatsko iščašenje kod čoveka.

 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 13 |  Sledeća »