Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 13 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 15.06.2009
Ocena: 2.56 | Komentari: 1

Insuficijencija zaliska plućne arterije

insuficijencija-zaliska-plućne-arterije

Insuficijencija zaliska plućne arterije omogućava vraćanje krvi iz plućne arterije u desnu komoru tokom dijastole. 

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 15.06.2009
Ocena: 2.72 | Komentari: 0

Insuficijencija trikuspidnog zaliska

insuficijencija-trikuspidnog-zaliska

U trikuspidnoj insuficijenciji, zbog neodgovarajućeg zatvaranja trikuspidnog otvora, dolazi do vraćanja krvi iz desne komore u desnu pretkomoru. 

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 15.06.2009
Ocena: 3.59 | Komentari: 1

Insuficijencija mitralnog zaliska

insuficijencija-mitralnog-zaliska

Mitralna insuficijencija je srčana mana nastala neadekvatnim zatvaranjem mitralnog otvora putem mitralnih kuspisa, zbog čega u sistoli dolazi do vraćanja – regurgitacije krvi u levu pretkomoru. 

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 01.06.2009
Ocena: 2.05 | Komentari: 0

Ishemijski kolitis

ishemijski-kolitis

Ishemijski kolitis je oštećenje segmenata debelog creva, koje nastaje kao posledica mezenterične vaskularne okluzije.
 

Bolesti koje počinju slovom I | Postavljeno: 01.06.2009
Ocena: 2.7 | Komentari: 1

Impakcija Fecesa u rektumu i kolonu

impakcija-fecesa-u-rektumu-i-kolonu

Fekalna impakcija je zadržavanje formiranih, čvrstih i dehidratisanih fekalnih masa u debelom crevu. 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 13 |  Sledeća »