Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 27 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom H | Postavljeno: 27.03.2009
Ocena: 2.5 | Komentari: 1

Hiperoksalurija

hiperoksalurija

Hiperoksalurija (povećano izlučivanje oksalata) može nastati zbog povećane produkcije oksalata (primarna hiperoksalurija) ili zbog povećanog unošenja i apsorpcije oksalata ili njihovog prekursora (hiperoksalurija digestivnog porekla).

 

Bolesti koje počinju slovom H | Postavljeno: 27.03.2009
Ocena: 2.48 | Komentari: 0

Hipernatrijemija

hipernatrijemija

Glavni katjon ekstraćelijske tečnosti je natrijum. Koncentracija natrijuma u serumu je jedan od glavnih faktora koji određuje osmolalnost ekstraćelijske tečnosti i uz određivanje telesne težine, može se koristiti u dijagnostici poremećaja vodenog bilansa. Hipernatrijemija  je povišenje natrijuma u serumu preko 148 mmol/L.

 

Bolesti koje počinju slovom H | Postavljeno: 25.03.2009
Ocena: 3.09 | Komentari: 2

Hiperkalijemija

hiperkalijemija

Kalijum je glavni intraćelijski katjon organizma. Nivo kalijuma u plazmi se kreće od 3,8 do 4,7 mmol/L, a u ćelijama oko 150 mmol/L. Kalijum u serumu adekvatno odražava promene ukupnog kalijuma organizma. Bubrezi igraju glavnu ulogu u održavanju bilansa kalijuma. Više od 90% kalijuma izlučuje se urinom, ostatak se eliminiše preko stolice.

 

Bolesti koje počinju slovom H | Postavljeno: 25.03.2009
Ocena: 2.52 | Komentari: 0

Hiperhidratacija

hiperhidratacija

 Hiperhidratacija se opisuje kao trovanje vodom. Postoje ekstraćelijska hipervolemija i hipoosmalitet sa prelazom tečnosti u ćelije – intraćelijska hiperhidratacija  .

 

Bolesti koje počinju slovom H | Postavljeno: 16.03.2009
Ocena: 3.16 | Komentari: 1

Hematurija

hematurija

Hematurija predstavlja prisustvo krvi (eritrocita) u mokraći. U odnosu na broj eritrocita u urinu postoje mikro i makroeritrociturija (makroskopska hematurija).
 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 27 |  Sledeća »