Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 27 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom H | Postavljeno: 18.05.2009
Ocena: 2.63 | Komentari: 2

Hipoparatireoidizam

hipoparatireoidizam

Hipoparatireoidizam je klinički sindrom koji karakteriše hronična hipokalcemija nastala usled smanjene sekrecije ili nedostatka paratireoidnog hormona (PTH). 

Bolesti koje počinju slovom H | Postavljeno: 18.05.2009
Ocena: 2.47 | Komentari: 1

Hipogonadotropni hipogonadizam

hipogonadotropni-hipogonadizam

Hipogonadotropni hipogonadizam (Kallmannov sindrom) predstavlja izolovani hipogonadizam urođenog tipa. Javlja se 6 puta češće u dečaka nego u devojčica. 

Bolesti koje počinju slovom H | Postavljeno: 14.05.2009
Ocena: 2.94 | Komentari: 1

Hipersekrecija prolaktina

hipersekrecija-prolaktina

Povećano lučenje prolaktina postoji kao fiziološka pojava u  trudnoći i tokom dojenja, u stresu i nekim drugim stanjima, ali  i kao patološka pojava kod niza oboljenja i poremećaja u organizmu. 

Bolesti koje počinju slovom H | Postavljeno: 27.03.2009
Ocena: 2.51 | Komentari: 0

Hiponatrijemija

hiponatrijemija

Glavni katjon ekstraćelijske tečnosti je natrijum. Koncentracija natrijuma u serumu je jedan od glavnih faktora koji određuje osmolalnost ekstraćelijske tečnosti i uz određivanje telesne težine, može se koristiti u dijagnostici poremećaja vodenog bilansa. Hiponatrijemija se definiše kao sniženje natrijuma u serumu ispod 130 mmol/L.

 

Bolesti koje počinju slovom H | Postavljeno: 27.03.2009
Ocena: 2.78 | Komentari: 2

Hipokalijemija

hipokalijemija

Kalijum je glavni intraćelijski katjon organizma. Nivo kalijuma u plazmi se kreće od 3,8 do 4,7 mmol/L, a u ćelijama oko 150 mmol/L. Kalijum u serumu adekvatno odražava promene ukupnog kalijuma organizma. Bubrezi igraju glavnu ulogu u održavanju bilansa kalijuma. Više od 90% kalijuma izlučuje se urinom, ostatak se eliminiše preko stolice.

 

Prikaži:
« Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 27 |  Sledeća »