Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
« Prethodna | 1 ... | 23 | 24 | 25 | 26 | 27

Bolesti koje počinju slovom H | Postavljeno: 13.12.2006
Ocena: 2.96 | Komentari: 23

Hočkinov limfom (Morbus Hodgkin)

hočkinov-limfom-morbus-hodgkin

Hodgkinov limfom (HL) je maligno oboljenje limfocitnog tkiva koje se karakteriše bujanjem karakterističnih ćelija poznatih kao Reed - Sternbergove ćelije, što dovodi do bezbolnog progresivnog uvećanja limfnog tkiva (najčešće limfnih žlezda).

 

Bolesti koje počinju slovom H | Postavljeno: 13.12.2006
Ocena: 3.82 | Komentari: 22

Hemoroidi (šuljevi)

hemoroidi-šuljevi

Hemoroidi ili šuljevi su otečeni, ali normalno prisutni krvni sudovi u i oko anusa (čmara) i donjeg dela rektuma, koji su prošireni pod pritiskom, slično kao i proširene vene na nogama. Najčešći uzrok nastanka hemoroida je naprezanje prilikom defekacije, a mogu biti i: trudnoća, nasledstvo, starenje, hronični zatvor, proliv, dugotrajno sedenje, analne infekcije.
 

Bolesti koje počinju slovom H | Postavljeno: 13.12.2006
Ocena: 2.6 | Komentari: 1

Hemofilija B

hemofilija-b

Hemofilija B je urođeni poremećaj koagulacije koji se manifestuje povećanim obimom krvarenja ili spontanim krvarenjem najčešće u velike zglobove, zbog nedostatka IX činioca koagulacije. Bolest se javlja kod muške novorođenčadi u odnosu 1:100000. Muškarci boluju od hemofilije B, a žene je prenose. Žene su retko zahvaćene bolešću, kao i u hemofiliji A. Prenošenje hemofilije B je isto kao i kod hemofilije A. Hemofilija B je kod trećine bolesnika posledica spontanih mutacija gena.
 

Bolesti koje počinju slovom H | Postavljeno: 13.12.2006
Ocena: 2.77 | Komentari: 5

Hemofilija A

hemofilija-a

Hemofilija A je najčešći nasledni poremećaj koagulacije, a nastaje zbog  nedostatka ili smanjenja aktivnosti VIII faktora koagulacije. Poremećaj u sintezi faktora koagulacije nastaje zbog mutacije u strukturnom genu na X hromosomu. Javlja se uglavnom kod muškaraca i karakteriše se doživotnom sklonošću ka krvarenju. Krvarenje može nastati spontano ili pri manjim povredama i najčešće je na zglobovima i mišićima. Pri tom može doći i uglavnom i dolazi do degenerativnih promena i invaliditeta.

 

Prikaži:
« Prethodna | 1 ... | 23 | 24 | 25 | 26 | 27