Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 10 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom G | Postavljeno: 24.02.2017
Ocena: 0 | Komentari: 0

Govorno jezički poremećaji dece

govorno-jezički-poremećaji-dece

Postoje različite vrste poremećaja govora i jezika kod dece. Neophodno je da roditelj na vreme prepozna ove poremećaje i da se obrati logopedu, a ne da čeka polazak deteta u školu. Do treće godine života dete obično izgovara sve samoglasnike i oko desetak suglasnika. Glasovi se postepeno razvijaju i u petoj godini se izgovaraju pravilno bez distorzija (oštećenja). 

Bolesti koje počinju slovom G | Postavljeno: 08.07.2009
Ocena: 2.42 | Komentari: 0

Glikogenoza Tip III

glikogenoza-tip-iii

Glikogenoze su bolesti kod kojih dolazi do nakupljanja glikogena (normalne ili promenjene strukture) u tkivima (srcu, jetri, mišićima). Kod glikogenoze tip III (limit-dekstrinoza, Cori-bolest) glikogen ima kratke spoljne lance čijim cepanjem nastaje dekstran sa ograničenom dužinom, pa ga je Cori nazvala "limit-dekstrinoza". Glikogen se nagomilava u jetri, slezini, mišićima, miokardu, leukocitima i eritrocitima. 

Bolesti koje počinju slovom G | Postavljeno: 08.07.2009
Ocena: 2.6 | Komentari: 0

Glikogenoza Tip II

glikogenoza-tip-ii

Glikogenoze su bolesti kod kojih dolazi do nakupljanja glikogena (normalne ili promenjene strukture) u tkivima (srcu, jetri, mišićima). Kod glikogenoze tip II (generalizovana glikogenoza, Pompeova bolest) deficijentni je enzim alfa-glikozidaza (kisela maltaza), koja u zdravih osoba hidrolizuje glikogen nezavisno od enzimskog sistema fosforilaza. 

Bolesti koje počinju slovom G | Postavljeno: 08.07.2009
Ocena: 2.44 | Komentari: 6

Glikogenoza Tip I

glikogenoza-tip-i

Glikogenoze su bolesti kod kojih dolazi do nakupljanja glikogena (normalne ili promenjene strukture) u tkivima (srcu, jetri, mišićima). Kod glikogenoze tip I (Gierkova bolest) zbog defektne aktivnosti glukozo-6-fosfataze, nagomilava se velika količina glikogena normalne strukture u citosolu brojnih telesnih ćelija, prvenstveno jetre i bubrega, sa sklonošću ka hipoglikemiji i laktacidozi. 

Bolesti koje počinju slovom G | Postavljeno: 08.07.2009
Ocena: 2.32 | Komentari: 0

Galaktozemija

galaktozemija

Galaktozemija je autosomno-recesivno nasledna enzimopatija uslovljena deficitom galaktozo-1-fosfat-uridil-transferaze zbog čega nastaju anatomske, biološke i kliničke manifestacije. Direktna posledica nedostatka galaktozo-1-fosfat-uridil-transferaze je nemogućnost pretvaranja galaktozo-1-fosfata u ćelijama jetre i brojnih drugih organa, što brzo vodi oštećenju njihove funkcije i strukture.
 

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 10 |  Sledeća »