Bolesti

Pročitajte sve što Vas interesuje o teškim bolestima, kao i dijagnoze i načine legečenja od istih.

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 16 |  Sledeća »

Bolesti koje počinju slovom E | Postavljeno: 20.07.2012
Ocena: 2.95 | Komentari: 1

Eustahijeva tuba

eustahijeva-tuba

Eustahijeva tuba (lat. tuba pharyngotympanica, tuba auditiva) je cev koja spaja ždrelo sa srednjim uvom. Naziv je dobila po anatomu Eustahijusu koji je živeo u 16. veku i prvi je opisao u svojim delima.  

Bolesti koje počinju slovom E | Postavljeno: 22.06.2012
Ocena: 3.09 | Komentari: 0

Eritrociti - crvena krvna zrnca

eritrociti-crvena-krvna-zrnca

Crvena krvna zrnca (eritrociti) su najbrojnija vrsta ćelija u organizmu. Njihova osnovna uloga je da transportuju kiseonik od pluća do tkiva i ugljen-dioksid u obrnutom smeru. Osim toga one sadrže enzim karboanhidrazu koji katalizuje ubrzava reakciju između ugljen-dioksida i vode.  

Bolesti koje počinju slovom E | Postavljeno: 01.06.2009
Ocena: 2.84 | Komentari: 0

Endometrioza rektuma i kolona

endometrioza-rektuma-i-kolona

Endometrioza označava prisustvo tkiva endometrijuma materice u zidu rektosigmoidnog dela debelog creva, ređe, u ostalim segmentima. 

Bolesti koje počinju slovom E | Postavljeno: 14.05.2009
Ocena: 2.83 | Komentari: 0

Eutireodna struma

eutireodna-struma

Struma ( gušavost) označava svako povećanje štitaste žlezde koje može da se dokaže klinički. U užem smislu termin struma odnosi se na povećanje štitaste žlezde bez poremećaja njene funkcionalne aktivnosti. 

Bolesti koje počinju slovom E | Postavljeno: 16.03.2009
Ocena: 2.75 | Komentari: 0

Enteropatijski artritis

enteropatijski-artritis

Artritis perifernih zglobova ili ankilozirajući spondilitis mogu da se pojave kod bolesnika sa hroničnim enteropatijama, ulceroznim kolitisom ili regionalnim enteritisom.

 

Prikaži:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 16 |  Sledeća »